torsdag den 8. oktober 2015

Biogas på den simple og billige måde

I Bayern har man tradition for bygge små og meget simple biogasanlæg. Et sådant så vi igen igen i det fælleseuropæiske projekt BioEnergyFarm. 1 reaktor på 1500 m3, 1 indfødningssnegl til 5 tons dybstrøelse om dagen, 1 langskaftet omrører, 1 gyllepumpe (chopperpumpe) til 12 tons gylle pr. dag, 1 gasmotorgenerator på 75 kW . = 300.000 € / 2.225.000 kr. Landmanden havde desuden leveret noget af arbejdet til byggeriet.

Anlægget leveres ikke nøglefærdigt, men et rådgivningsbureau samler alle leverancerne til anlægget og styrer byggeriet. 20 anlæg som dette har de fået i gang i München-området siden 2012. Rådgivningsbureauet hedder Biogasprojekte D&K og man kan se mere til deres koncept her: http://www.biogasdk.de/Start-Eng.html

Dette koncept er meget konkurrencedygtigt på prisen, da der ikke er et firma som skal tjene på et nøglefærdigt koncept. Til gengæld har landmanden en større risiko med et anlæg der er stykket sammen på denne måde. Men med så simpelt et anlæg er der ikke meget der kan gå galt. Mon vi også kan få konceptet at se hos danske økologiske landmænd?

Michael Tersbøl
Mobil: 51532711


http://www.bioenergyfarm.eu/da/

torsdag den 1. oktober 2015

Køer foretrækker timothe

Der blev kigget på græsforsøg forleden hos Esben Møller Xu. Mange forskellige blandinger med fokus på alsidighed er udlagt til afgræsning. Der er udlagt kombinationer af alm. rajgræs, strandsvingel , engsvingel og timothe med iblandet hvidkløver. De sammenlignes med frøblandinger 20, 22, 24 og 26. Det er blandingerne, der giver det højeste udbytte med blanding 20, som topscorer. Det er også den eneste blanding i forsøget med rødkløver.

Det viser sig, som det ses på billedet, at den parcel, der bliver afgræsses mest jævnt er udlagt med 20 kg timothe og 4 kg hvidkløver – og det selvom blandingen med rajgræs og hvidkløver har næsten det dobbelte sukkerindhold. Så nu er spørgsmålet bare hvor lidt timothe man kan nøjes med for at få rajgræs, svingel og hvidkløver til at glide ned.

Claus Østergaard, planteavlskonsulent

Mobil: 20 45 74 65 Mail: co@okologi.dk

 

Med venlig hilsen

Claus Østergaard 
Planteavlskonsulent  

 
  

Silkeborgvej 260 - 8230 Åbyhøj
tlf: 8732 2700 - www.okologi.dk


mail:  co@okologi.dk
+45 20 45 74 65
mobil: +45 20 45 74 65

 

fredag den 25. september 2015

Nu kommer der 40 pct. investeringstilskud til mindre økogårdbiogasanlæg

Økologiske landmænd, der vil investere i mindre øko-gårdbiogasanlæg til afgasning af husdyrgødning, kan sandsynligvis søge om tilskud på op til 40 % af investeringen. Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter. Bekendtgørelsen er i høring pt. og kan ses på høringsportalen:
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58750
Her fremgår det endvidere, at ansøgningerne kan indsendes mellem 21. oktober 2015 og 12. januar 2016.
Investeringen må være op til max. 5 mio. kr. og skal være gennemført senest to år efter man har modtaget tilsagnet.
Økologisk Landsforening deltager i projektet BioEnergyFarm 2, hvor vi tilbyder at lave en gratis økonomiberegning til landmænd, der er interesseret i at få en sådan, for at få afklaret om biogas er noget for dem. Vi tilbyder desuden som projektservice at hjælpe med at søge om investeringsstøtten.
Projektet har et online-beregningsværktøj, som kan bruges via internettet. Her kan man som landmand med nogle få indtastede oplysninger få beregnet et investeringsomfang, indtægter og udgifter, samt en vurdering af rentabiliteten. Ønsker du hjælp til at få lavet beregningen så kontakt endelig undertegnede.
Online-beregning: http://www.bioenergyfarm.eu/da/online-biogas-okonomiberegner/

Læs  mere på projektets hjemmeside: http://www.bioenergyfarm.eu/da/


Michael Tersbøl
Mobil: 51532711
Mail: mit@okologi.dk

 

torsdag den 24. september 2015

Nyt øko-biogasanlæg er kommet godt i gang


Hos Jens Krogh ved Ølgod var en flok landmænd og konsulenter på besøg for at se et nyt biogasanlæg på en økologisk kvæggård. Gasmotoren er lige startet, men kører ikke konstant, da gæringsprocessen og biogasproduktionen stadig er under opbygning. Byggeriet er heller ikke afsluttet endnu.
Anlægget skal fodres med dybstrøelse, kvæggylle og lidt overskudsgræs-ensilage. Motoren skal op og yde 340 kW og producere strøm svarende til over 700 husstandes strømforbrug.

Anlægget er leveret af agriKomp fra Tyskland i samarbejdet med JH Bioenergi Aps. og består af to afgasningstanke på hhv. 1200 og 1880 m3, samt fortank, lagertank og indfødningsmodul. Der planlægges et åbenthus arrangement på anlægget senere på efteråret. Den samlede investering er ca. 12. mio. kr.

Michael Tersbøl
mobil: 51532711
Mail: mit@okologi.dk

tirsdag den 22. september 2015

Majs modner uens

Denne majsmark ved Aabenraa blev sået den 20. maj. Halvdelen af marken blev efterfølgende udsat for kraftige fugleangreb, og måtte sås om den 12. juni. I den del af marken, der blev sået om, har der hele sæsonen været mindst ukrudt og flest planter, men kolbeudviklingen er langt bagefter (nederste billede). Kolbeudviklingen i de tidligst såede planter (øverste billede) er nu så langt, at vi forventer, der kan opnås en tørstofprocent på 30 omkring den 15. oktober. Det anbefales, at de to dele af marken ensileres hver for sig.

Planteavlskonsulent, Claus Østergaard

Mobil: 20457465; Mail: co@okologi.dk