mandag den 17. maj 2010

Plantetælling i vårsæd

 
Mange bliver overraskede over, hvor få planter det egentlig lykkes at få over jordoverfladen. Men nu hvor antallet af fremspirede planter kan tælles, den reelle såmængde er kendt og tusindkornsvægten er kendt, er det en smal sag at regne den faktiske spiringsprocent ud. Plantetal pr. m2 gange tusindkornsvægt (står på leveringssækken) divideret med såmængden i kg - giver spiringsprocenten.
Alt over 90% spiring er tilfredsstillende. Alt under 90% har en årsag, find den!

Erik Kristensen
Planteavlskonsulent


Ingen kommentarer:

Send en kommentar