torsdag den 20. maj 2010

Afgræsningsmarken lige nu

Afgræsningsmarken
Vi har nu gang i den New Zealandske græsmåler. Der er målt græshøjde den 16. og den 19. maj 2 steder i Sønderjylland. Græsvæksten har været temmelig påvirket af den kolde vinter og især maj måned, hvor der har været frostvejr flere nætter. Hvis der ses på græsprognosen har den daglige vækst været helt nede på 10-15 F.E. pr. ha pr. dag i gennemsnit her i området.
Begge landmænd har taget flere marker ind til afgræsning, end det planlagte, da genvæksten gik helt i stå.
Marken blev målt til 6,1 cm den 16.5. og 5,9 cm den 18.5 hos den ene landmand. Her er køerne nu flyttet over i en ny mark. Køerne optog ca. 2,5 -3 F.E. i afgræsningsmarken, inden flytning.
Hos den anden landmand var køerne lukket over i en græsmark der ikke havde været afgræsset tidligere, og her var græsset 13.1 cm den 16.5. Det er virkelig kort på denne årstid. Her optog køerne ca. 6,5 F.E. i afgræsningsgræsset.

Kirstine Lauridsen
kvægbrugskonsulent, cand. agro. DL
telf. 20436104, e-mail: kl@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar