fredag den 11. juni 2010

Energiafgrøde klar til høst


Uden for biogasanlægget i Bording er der sået forskellige energiafgrøder til biogas. I september blev der bl.a. sået vintervikke og rug, som nu fylder ganske meget.
Energiafgrøder kan bruges i strategier til bekæmpelse af rodukrudt uden at få øget udvaskning af næringsstoffer.
Efter høst af rug-vikke er der mulighed for en effektiv behandling mod rodukrudt - en såkaldt minisommerbrak. Sidst i juli kan man igen så en grøngødningsafgrøde til energi- og gødningsproduktion. Sår man olieræddike eller rug-vikke igen eller noget andet, der kan give et slæt hen på efteråret. Derved er en mark med rodukrudt udnyttet optimalt:
  • Energiafgrøden giver foder til biogasanlægget og kvælstof til biogasgyllen

  • Sommeren er udnyttet til bekæmpelse af rodukrudt.

  • Efteråret bruges marken til grøngødning for at undgå udvaskning og få endnu mere foder og kvælstof til biogasanlægget.

  • Marken er gjort ren og har en god forfrugt til næste afgrøde

Parcellerne, som også omfatter solsikke til energi, kan ses ved et åbent-husarrangement på biogasanlægget d. 27. juni kl. 13-16. Adressen er Munklindevej 83, Bording.


Michael Tersbøl

Faglig udviklingschef

mit@okologi.dk / 51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar