onsdag den 23. juni 2010

Kær-galtetand i gulerødder

Kærgaltetand er en aggressiv rodukrudtsart, der de senere år har etableret sig som problemukrudt i mange marker. Kærgaltetand kan udvikle sig til et alvorligt problem, især i marker med ensidig majsdyrkning eller andre sentsåede rækkeafgrøder. Hvis man opdager en koloni med kær-galtetand bør man udlægge marken i kløvergræs og lade den ligge til slæt eller afgræsning i mindst 2-3 år. I den aktuelle mark er kløvergræs forfrugt og havre for-forfrugt efter en årrække med konventionel majsdyrkning - og det har altså ikke været nok til bringe bestanden af kær-galtetand ned på et acceptabelt niveau.

Claus Østergaard

Planteavlskonsulent

Mobil 20457465; Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar