fredag den 4. juni 2010

Se efter pletter med misvækst i marken

Det er nu pletter i marken med næringsstofmangel eller anden misvækst bliver tydelige. Det er derfor vigtigt, at få registret pletternes placering og tage en jordprøve, som måske kan give et svar, der kan bidrage med nyttig viden før næste års mark- og gødningsplan. På billedet ses byg med mangelsymptomer, som er en blanding af kalium-, mangan- og måske magnesiummangel. Jordprøver fra den gode og den dårlige del af marken er indsendt og giver måske en forklaring. Tilførsel af ekstra gødning er ikke aktuelt, fordi der også er ærter og kløvergræsudlæg i marken uden mangelsymptomer.

Claus Østergaard

Planteavlskonsulent, cand. agro.

Mobil 20457465; Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar