onsdag den 16. juni 2010

Vinterbyg på rækker

På planteavlsbrug er det en fordel med et afgrødevalg der giver en lang høst sæson. Mejetærsker, tørreri og mandskab bliver udnyttet bedst på den måde. Vinterbyg er normalt klar før rajgræs, rajsvingel og ital. rajgræs. Mon det går sådan iår ?
Som økologisk afgrøde er vinterbyg interessant fordi marken bliver fri til effektiv rodukrudtsbekæmpelse eller stærkere efteafgrøder. Sået på rækker, i økologisk dyrkning, ser det ud til at bladsygdommene iår holder sig på et rimeligt niveau.

Sven Hermansen
Planteavlskonsulent
Økologisk Landsforening
29437550
sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar