torsdag den 15. juli 2010

og ukrudtet er sat ud af spillet

Økologisk landsforening har i 2010 en demonstrationsdyrkning af boghvede på Jyndevad forsøgsstation. Boghveden er sået på 3 forskellige tidspunkter i løbet af maj og blomstringen er nu i fuld gang i alle såtider. På billedet ses dyrkning på 36 cm (tv.) og 12 cm (th.) rækkeafstand. Parcellen med rækkedyrkning er radrenset 2 gange, mens der ikke er lavet ukrudtsbekæmpelse i den bredsåede parcel. Der er opsat bistader i forsøget og bierne hjælper aktivt til med bestøvning af boghveden.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil 20457465, Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar