fredag den 16. juli 2010

To gange pløjning mod tidsler

Det er vigtigt, at man inden høst er opmærksom på rodukrudt i kornmarkerne, fordi det netop nu er let at danne sig et overblik over problemets omfang. Foretag en grundig gennemgang af markerne med registrering af rodukrudt i pletter og kolonier. Nedskriv en strategi, der er tilpasset den enkelte mark og følg den nøje. I marken på billedet høstes vinterhveden til helsæd i næste uge. I starten af august pløjes marken og der etableres efterafgrøde med 12 kg olieræddike pr. ha. Til foråret, når olieræddiken er udvintret, pløjes marken igen og der sås vårsæd. Det giver en god effekt overfor tidsler og andet rodukrudt viser erfaringer fra Tyskland.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil 20457465, mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar