fredag den 2. juli 2010

Vinterspelt skal høstes først

Så er vi gået ind i den første høstmåned. Og den første kornafgrøde der skal høstes, bortset fra vinterbyg, er vinterspelt. Her ses en rigtig flot vinterspelt på en af Gram slots marker. Vinterspelt har god konkurrenceevne overfor ukrudt, og den smule ukrudt der er i bunden når ikke længere at få betydning. Vinterspelt skal høstes tidligt, fordi kvaliteten falder dramatisk, hvis høsten udsættes og vejret bliver ustadigt eller afgrøden går i leje. Som foder er vinterspelt ikke meget værd, så høst afgrøden så snart vandprocent er under 20 %. Samme høststrategi gælder for vinterrug.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil 20457465, Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar