tirsdag den 10. august 2010

Høst af vårbyg - havre i blanding

Blandingsafgrøder har mange fordele: Større resistens mod plantesygdomme og bedre udnyttelse af den organiske gødning.

Modningstidspunktet kan dog volde problemer, som her i vårbyg – havre, hvor byggen er moden, mens havren stadig fremstår grøn.

Heldigvis er byg god til at holde på kernerne og afgrøden skal nok komme i hus.

Marken er planlagt til at indeholde 20% havre og 80% byg, men havren har haft gode vilkår og vil udgøre en større andel af det totale udbytte.

Ukrudtskontrollen har havren helt og holdent sørget for og marken fremstår hermetisk ren.


Erik Kristensen, Planteavlskonsulent
tel: 30627545 mail: ekr@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar