onsdag den 25. august 2010

Spiret korn?

Spiring i akset er efterhånden et udbredt problem i kornmarkerne.
Størst konsekvens har det for fremavls, brød- og maltkorn, der typisk nedklassificeres til foderkorn, fordi det ikke opfylder kvalitetskravene.
I foderkorn er problemet mindre, hvis kornet nedtørres straks efter høst og svampe angreb undgås. Den ernæringsmæssige værdi af spiret korn er stort set uændret, men en del af tørstoffet går selvsagt tabt ved spiringen. Fusariumsvampe som tages med ind fra marken, trives normalt ikke ved en vandprocent under 18, mens lagersvampene formerer sig helt ned til 16% vand. Ved høje temperaturer i kornet er situationen dog en helt anden.

Erik Kristensen
mail: ekr@okologi.dk
mobil: 30 62 75 45

Ingen kommentarer:

Send en kommentar