fredag den 10. september 2010

Boghvede er nu høstet

Boghveden på Jyndevad forsøgsstation er nu blevet høstet efter 5 dage på skår. Udbytterne varierer fra 8 hkg/ha til 21 hkg/ha. En del af forsøget er ikke skårlagt og høstes direkte senere, når vejret tillader det. Foreløbige erfaringer fra dette års forsøg viser, at det højeste udbytte er opnået ved tidlig såning (3.maj) og en moderat gødningsmængde på 30 kgN/ha. Sen såning (28. maj) og ingen gødning giver det laveste udbytte. Rækkeafstand, ukrudtsbekæmpelsesstrategi og sorter har tilsyneladende ikke påvirket udbyttet. Salgsprisen for boghveden er 15 kr./kg.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar