fredag den 1. oktober 2010

Egen udsæd

Et af de få dyrkede partier med Uhrehvede har efter analyse på OK-lab vist sig at være inficeret med stinkbrand.

Buurholdt har bygget en børsterenser på deres mobile renseanlæg og hvis den virker som forventet, er det et gennembrud i forhold til dyrkning af økologisk vinterhvede.

Der skal dog betales forædlerafgift så sortsejeren er dækket ind, se info på hjemmesiden:

http://www.sortsejere.dk/  

Se næste artikel for resultatet af oprensningen


Sven Hermansen 
Planteavlskonsulent  
mail:  sh@okologi.dk
mobil: +45 29 43 75 50

Ingen kommentarer:

Send en kommentar