tirsdag den 12. oktober 2010

Tjek fremspiring af vinterraps

Vinterraps er i etableringsfasen meget følsom overfor ugunstige jordbundsforhold på lerjord. Denne mark er, som følge af den sene høst, først sået den 1. september. Forfrugten er kløvergræs. I dagene efter såning faldt der på lokaliteten store mængder nedbør, som har ført til en tilslemning af jorden. I store områder af marken er vinterrapsen slet ikke spiret frem. Som konsekvens harves marken om og der sås vinterhvede i løbet af denne uge.Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 204574654 Mail:
co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar