mandag den 14. marts 2011

REnescience recirkulerer næringsstoffer

I forbindelse med biogas-brancheforeningens temadag i sidste uge var der arrangeret et besøg på Amagerforbrændingen, hvor DONG's pilotanlæg til genanvelsen af organisk affald er installeret. Projektet hedder REnescience og går ud på at bruge damp og enzymer til at frasortere organisk materiale. Dermed behøver man ikke sortere husholdsningsaffald ved kilden, og man undgår at være afhængig af forbrugernes evner mht. kildesortering.
I anlægget behandles det rå husholdsaffald (1 tons i timen på pilotanlægget) ved 90 grader i en ½ time. Dernæst tilsættes enzymer og materialet nedbrydes ved 50 grader i 18 timer. Derved gøres al organisk materiale flydende og kan sis fra materiale som plastik, glas, træ og metal. Papir m.v. bliver også nedbrudt. Den flydende organiske pulp kan bruges til biogasproduktion, og derefter kan næringsstofferne komme ud på markerne igen. Det faste materiale sorteres også genbruges eller brændes.

Læs mere på disse link:
http://www.dongenergy.com/Innovationscenter/DA/Om_Innovationscentret/nyheder/Nyheder/Pages/Affalds-eventyret_begynder.aspx

http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/innovationscenter/news/REnescience_fakta.pdfSkal dette system udbredes til økologisk landbrug som en del af recirkulering af næringsstoffer??
Hvad mener du?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar