søndag den 7. august 2011

På vej til biogas-Tyskland igen


Jeg må indrømme, at der stadig er meget inspiration at hente inden for biogasområdet i Tyskland. I næste uge skal jeg afsted et par dage for at se på forskellige typer teknologi, der kan gøre det muligt at udnytte plantebiomasse, som kløvergræs i biogasanlægget.
Hos Lehmann Mashinenbau har de udviklet en Bio-extruder, som forbehandler biomassen så plantemassens struktur ændrer sig. Det giver mindre flydelag, mindre energiforbrug til omrøring og det giver et større biogasudbytte. Til gengæld koster forbehandlingen energi og slitage på Bio-extruderen.
http://www.lehmann-maschinenbau.de/web/index.php?id=54&L=1

En anden type forbehandling ses med et udstyr kaldet Bio-QZ.
http://www.bio-qz.com/

Det er kædeknuser, hvor en kæde i bunden af en cylindrisk beholder, masser biomassen. Det giver også et større gasudbytte og mindre problemer med omrøring af flydelag. Formodentlig er slitage og energiforbruget mindre end ved Bio-extruderen.

Endelig skal jeg besøge AgriKomp, som laver nogle robuste gårdanlæg, der også er gode til at håndtere kløvergræs m.v. som biomasse til biogasproduktion.
http://www.biogastechnik.de/

Jeg vil følge besøgene op med artikler på vores hjemmesiden senere.

Endelig vil jeg lige minde om at vi har en studietur til Sydtyskland i oktober. Tilmeldingsfristen er først d. 9. september, men der er pt. kun 10 pladser tilbage, så hvis du er meget interesseret, vil jeg råde dig til at melde dig til snarest. Læs om studieturen og tilmelding på
www.okologi.dk/biogas.


Michael Tersbøl

51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar