onsdag den 24. august 2011

Spadeprøve i gødningsforsøg

I projektet: Egen produktion af gødning, der prøver at finde alternativer til konventionel husdyrgødning, har vi forsøgsmæssigt gødet parceller med og uden kløvergræsensilage. Forsøget blev høste i dag og spændende bliver det at se om ensilagen har haft en effekt på udbyttet. Spadeprøverne fra forsøget viser, at gødede parceller (til højre) har en tættere og større rodmasse end  ugøede parceller (til venstre).  Endvidere fandt vi gennemsnitlig 50% flere regnorme, hvor der var gødet, men også en del uomsat plantemateriale.
Forsøget gentages nu i vintersæd på både ler og sand jord.

Erik Kristensen
tel. 30627545, mail ekr@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar