onsdag den 31. august 2011

Tidlig sået boghvede er klar til høst

Den tidligst såede boghvede er nu klart til høst på Jyndevad forsøgsstation. Boghveden er sået den 3. maj og har altså en vækstsæson, som er lige så kort som vårbyg. I en anden behandling er boghveden sået allerede den 18. april, men nattefrost den 4., 5. og 6. maj reducerede plantetallet i disse behandlinger fra 200 pl/m2 til 75 pl/m2. Planten modner mere ensartet i år end i 2010, og det vurderes, at kun ca. 10 % af frøene fortsat er grønne. Der skålægges eller høstes direkte i næste uge, hvis vejret tillader det. I sentsåede marker er blomstringen endnu ikke afsluttet, og det vurderes, at markerne skal vente 2-3 uger med skårlægning og høst.  
 
Claus Østergaard, planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar