torsdag den 22. september 2011

Biogas hos Bjarne Viller

Godt besøgt Åbent Hus hos Bjarne Viller Hansen, ejer af Danmarks første økologiske biogasanlæg havde 25-30 gæster. Der er netop installeret flowmåler for at få en bedre vurdering af gasproduktionen og mulighed for at finde årsager til for lille energiproduktion.Græsensilagen skal fremover forbehandles med en kædeknuser, så materialet giver mindre flydelag og opdrift, og energiforbrug til omrøring kan nedsættes. Ensilagen ændrer fuldstændig karakter efter at have fået bank medkæden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar