tirsdag den 18. oktober 2011

10 dages frist

Det er de fleste bekendt, at de arealer der er søgt enkeltbetaling på i 2011, skal fremstå plejede. Der har her i efteråret været en del kontroller, hvor det er konstateret at det ikke har været muligt at afgræsse eller afpudse mange arealer, som i normale år, er fuldt berettigede til Enkeltbetaling, OM og EL-ordningerne. NaturErhvervsstyrelsen har givet den enkelte ansøger 10 dage fra marken er farbar til at den skal fremstå plejet. Det betyder at 2011 ikke kan afsluttes for de marker, der fundet i kontrollen på denne måde.

Vi har idag spurgt NaturErhvervsstyrelsen hvad det så betyder, hvis arealerne ikke kan plejes inden det bliver forår igen, et tørt et af slagsen, vel at mærke. ”Det har ingen konsekvens for markens status, de 10 dages frist starter når marken igen er blevet farbar.” Siger Knud Mortensen fra GLM-kontoret

Sven Hermansen, Planteavlskonsulent sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar