torsdag den 27. oktober 2011

NDICEA-Workshop: Økologisk gødningsplanlægning

Rådgiverne fra Økologisk Landsforening og DLBR er i gang med en workshop med Geert-Jan vander Burgt fra Louis Bolk Instituttet i Holland. Vi skal lære at bruge et sædskifte- og gødningsprogram, som fokuserer på biologien i omsætning af grøngødning og efterafgrøder. Det bliver et formodentligt et vigtigt værktøj, når vi skal optimere sædskifter og gødningsanvendelse, for med tiden at kunne undvære konventionel husdyrgødning i produktionen. Vi hører lige nu interessante resultater med bruge af friskhøstet eller ensileret grøngødning, som nedmuldes til andre afgrøder
Hollænderne har desuden besluttet at udfase konventionel gødning. I 2015 skal 90 procent af kvælstof i gødningen komme fra økologisk gødning. I 2011 er kravet 50 procent og det stiger hvert år med 10 pct. Altså lidt samme tankegang som udkast til udfasningsstrategi i Danmark, bare med modsat fortegn. Altså stigende krav til at andel af øko-kvælstof i stedet for krav om faldende andel af konventionelt kvælstof.
 
Michael Tersbøl
Faglig udviklingschef
51532711 / mit@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar