torsdag den 17. november 2011

Økologiske roer med et udmærket udbytte

Her midt i november udnyttes det gode vejr til at få taget roerne op, udbyttet er opmålt til ca. 12.200 Fe i rod og ca. 1200 fe i top som dog ikke udnyttes, men spredes som gødning til næste års afgrøde. Udbytte potentialet havde været større, hvis de ikke havde været ramt at jordfygning i foråret, som har betydet at der kun var ca. 60 % af plantebestanden tilbage.
Bjarne Hansen
Økologikonsulent Tlf. 21 15 87 06

Ingen kommentarer:

Send en kommentar