torsdag den 10. november 2011

Triticalen testes

I Thy, hos Erik, kommer den lune november vintertriticalen til gode. Der er sået ca 190 kg/ha af sorten Tulus (ca 275 pl/m2) allersidst i oktober, efter fodermajs. Marken er netop spiret frem. Jorden er i sig selv lidt barsk, den mest stenede jeg har set i lang tid. Heldigvis er der ikke behov for strigling i marker der er sent såede. Det ukrudt der vover at spire frem sammen med afgrøder, fortrinsvis kamille på de her kanter, vil ikke nå at blive så stærkt at det kan overvintre. Vores konventionelle kolleger vil gerne have triticalen i jorden i løbet af september, jf dyrkningsvejledningen. I den økologiske dyrkning er der en række fordele ved at så senere, men det vil tage toppen af udbyttet at komme så sent ud. Fortsættelse følger
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent. Mob: 29437550. mail: sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar