onsdag den 7. december 2011

30 økologer ser på biogas og kompostering i garageanlægI går så vi et spændende Aikan Agri anlæg ved Holbæk, hvor fast og flydende biomasse behandles hver for sig. Den flydende gylle behandles i en traditionel biogasreaktor og den faste biomasse i et garageanlæg. Det interessante ved anlægget er, at fast biomasse kan håndteres uden behov for at pumpe og omrøre. Det betyder mindre slid og reducerede driftsomkostninger på anlægget.


Det virker som et anlæg, hvor driften passer godt til mange landmænds temperament. Garagerne er robuste og der arbejdes med maskiner som er kendt i landbrugsdriften.


Solum, der ejer Aikan Agrianlægget, er positiv overfor at undersøge, om deres anlæg er egnet til økologers biomasse.Lone Malm, Tlf. 20 58 50 24, lkm@okologi.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar