torsdag den 22. december 2011

Ideudviklingsmøde på Svanholm7 december afholdtes der et ideudviklingsmøde på Svanholm i projektet ”intensiveret lokalt samarbejde i økologisk produktion”. Der mødte over 40 engagerede lokale økologiske landmænd op og i en involverende proces kom der megen diskussion og ideer frem om hvad der fremadrettet kunne ske i lokalområdet. Hovedpunkterne er koordinering og fælles markedsføring – Ideer om fælles afsætning, og en genoplivning af de oprindelige tanker bag andelstanken til at drive de forskellige projekter som f.eks. et fælles andelsindustrikøkken. Der var generelt et ønske om at etablere fælles faciliteter og logistik med tilhørende tekniske værktøjer som f.eks. fælles webportal. Men også mange tanker om et værdifællesskab og forpligtende samarbejder blandt økologisk landmandskolleger. En god aften som der arbejdes videre med på flere planer i den proces der er genereret på mødetBjarne Hansen


Økologikonsulent


Økologisk Landsforening


21 15 87 06

Ingen kommentarer:

Send en kommentar