torsdag den 8. december 2011

Spergel

”Almindelig spergel er en gammel kulturplante, kendt fra arkæologiske udgravninger af bopladser og fra maveindholdet af moseligene fra jernalderen…. Damp den grønne, hakkede del af planten let og svits den i olie på panden, sammen med løg, svampe og krydderier.” Citat fra en hjemmesiden: http://www.fugleognatur.dk/ Men spergel er et aggressivt ukrudt, der ofte spirer i så store mængder at det ikke er realistisk at kunne tygge sig igennem en betydende del af forekomsterne.I denne mark hos Mogens Larsen, Brønderslev er der sået et rent kløvergræsudlæg den 16. august. Fremspiringen er fin, men spergel har hæmmet udviklingen af græsserne. Det skal nok blive til en fin græsmark til sommer, efter et par slåninger.
Spergel er også nævnt som indikator for lavt reaktionstal i marken. Det får vi undersøgt, jeg efterlod en stabel jordprøvebægere sammen med en kort instruktion. Så bliver der taget prøver af nogle nøglemarker; denne mark, marker med 2-3 års slætgræs og et par andre. Når vi får analyserne, vurderer vi om der skal tages jordprøver af hele ejendommen.
Sven Hermansen mobil: 29437550 mail: sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar