onsdag den 14. december 2011

Tænk natur ind i din markplan

Hede (Foto: Bert Wirklund)

Ryle (Foto: Peter Bundgaard Jensen)


Ida Aukens planer for Natur 2000 områderne er et godt skridt på vejen. Planerne skal sætte en stopper for tilbagegangen i den danske natur. Men… områderne dækker samlet set kun næsten 9 procent af Danmarks landareal. Der skal mere til. Der er væsentlige dele af den danske natur, som ikke ligger inden for men uden for Natura 2000-områderne. Det betyder at planerne alene ikke stopper tilbagegangen af den danske natur.


Hvis det virkelig skal batte noget, så skal landmændene være med. Små tiltag på den enkelte bedrift gør store ting samlet set. Og med enkle midler kan du skabe gode betingelser for den naturlige flora og fauna på din jord.Som planteavlskonsulent kan jeg kun opfordre til at du, den enkelte landmand, tænker naturen ind i din markplan. Det betyder nemlig at du ved hvad der skal gøres, når foråret kommer.


Økologisk Landsforening har i samarbejde med DN*, DOF*, DJF*, DMU*, SNS*, KU-Life* og VFL*, udvalgt tiltag, der gør det lettere for økologiske landmænd at sikre højere biodiversitet på deres marker inden for de gældende regler, så du ikke mister støtte.

Se mere om naturfremme på din bedrift klik her

Hvad skal der ske for at sikre naturen i dit område? Tjek, om du er berørt. Klik her


Der er lavet 11 eksempler på Natura 2000 planer. Se mere klik her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar