tirsdag den 18. december 2012

Får kan få lov til at gå ude hele året under visse forudsætninger

På Fødevarestyrelsens hjemmeside står den nye udtalelse om mulighederne for, at får kan gå ude hele året og under hvilke betingelser dette kan foregå. Den kan findes ved at søge på nedenævnte:
Fællesudtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr
Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fællesudtalelse af 8. november 2012
 
 
Med venlig hilsen

Bjarne Hansen 
Økologikonsulent  

 
  

Silkeborgvej 260 - 8230 Åbyhøj
tlf: 8732 2700 - www.okologi.dk

mail:  bh@okologi.dk
direkte: 21 15 87 06
 

torsdag den 13. december 2012

Faglig festival i VingstedDet er gang i Faglig Festival på Vingsted Konferencecenter. 20 oplæg fra Fagligt team præsenteres i dag og dertil kommer 15 poster-stationer, hvor projektlederen for hvert projekt vil fortælle om resultaterne i et mindre forum. Der er 10 minutter til at få et indtryk af emnet ved hver poster, og så kan man til sidst komme tilbage og få uddybning og diskussion. De faglige projekter i Økologisk Landsforening giver mange spændende resultater, men det springende punkt er hvordan man får brugt resultaterne i praksis. Derfor er poster-sessionen vigtig, fordi der her er mere plads til at drøfte hvordan vi bruger den nye viden i praksis.
For dem der ikke nåede at komme med på Faglig Festival er der mulighed for at læse om projekterne og se oplæggene, når de i den kommende tid bliver lagt på vores projektsider:
http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-landbrug-projektoversigt.aspx

Michael Tersbøl
51532711

tirsdag den 11. december 2012

Teknologistøtte til Økologer

Foto: kamerastyret radrenser, Ivan Tylak

Ordningen der skal hjælpe økologerne med at udvide det økologiske areal og øge produktionen indenfor svin, kvæg, frugt og grønt, planteavl samt æg og fjerkræ, er netop åbnet for nye ansøgninger. Det vil sige at stort set alle økologer, der går med tanker om at investere i ny teknologi inden for de næste to år, bør interessere sig for denne mulighed.

Økologisk Landsforening har på linie med en række organisationer givet indspil til forbedringer af ordningen der så dagens lys sidste år. Dengang var der mange gode projekter er ikke blev søgt fordi den samlede investering skulle være på mere end 300.000 kr. I den aktuelle runde er vores indstilling fulgt og minimumskravet er sænket til kr. 100.000, hvor der så kan søges op til 40 % i tilskud til den samlede investering.

Der er udarbejdet en specifik liste med teknologier der kan søges til. Fælles for teknologierne er at de skal forbedre produkterne, miljøet, økonomien, tidsforbruget osv., så meget som muligt. I ordningen er der valgt en prioritering, hvor listen med navngivne teknologier er den vigtigste, dernæst potentialet for omlægning, relevans for økologien og som den fjerde prioritet, bedriftens størrelse.

Spredningen af teknologier er stor. Asfalterede drivveje og GPS-styrede lugerobotter er to yderpunkter hvad kompleksitet angår. Derimellem er der mange spændene metoder, store og små investeringer der kan være af interesse på de fleste økologiske ejendomme. Ansøgningsfristen er 31. januar 2013.

Link til teknologilisten

Else Torp, Økologisk Landsforenings projektservice, udarbejder ansøgninger i samarbejde med Fagligt Teams konsulenter. Ring eller skriv og få lavet en aftale etc@okologi.dk

Sven Hermansen, Fagligt Team. Mail: sh@okologi.dk Mob: 29437550

tirsdag den 4. december 2012

And the winner is.....Idet vi takker for alle de mange besøg på vores stand på årets Agromek, vil vi også offentliggøre den sidste dagsvinder samt vinderen af hovedpræmien - en IPAD 2.

Alin Christian fra Hedensted blev den helidige vinder af det sidste net med lækre økologiske varer, mens Flemming Graversen fra Randers kunne løbe af med hovedpræmien. Vi siger tillykke til alle vinderne, og håber at det vil bringe glæde her i den søde juletid.

Alle vinderne havde svaret rigtigt på vores spørgsmål om efterafgrøder – se de rigtige svar på billedet.


mandag den 3. december 2012

Ekstruder gør enggræs brugbart i biogasanlægget

På forsøgsbiogasanlægget på Foulum har man fået ekstruderen til at køre ganske fornuftigt, så den nu forbehandler biomasse som enggræs, ensilage, dybstrøelse og halm inden det kommer ind i selve forgæringstanken. Bare det at få det ført ind i tanken har hidtil været en uoverstigelig udfordring. Men nu kører det næsten smurt og det tørstofrige materialer integrerer sig fint med kvæggyllen som pumpes ind i tanken. Den mekaniske behandling i ekstruderen er så voldsom, at materialet ændrer karakter og ikke længere danner så massivt et flydelag som tidligere, og ampere-forbruget på omrøreren stiger ikke af, at tørstofindholdet stiger i tanken. På filmen ses hvordan ekstruderen spytter materialet ud på transportbåndet efter at det er blevet behandlet. På billedet ses, hvordan materialet ser ud efter behandlingen.
På fredag d. 7.12. er der en temadag på dels Foulums anlæg og dernæst på Agro Business Park om ekstruderen og hvad udstyret kan bidrage med. Læs mere om arrangementet på ØL's kalender på hjemmesiden.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711

fredag den 30. november 2012

Besøg af Landbrugskurset

I projektet Landbrugskursus har vi deltidslandmænd med fra tre landsdele og i dag har de været på Agromek på en guidet øko-tur. De blev ligeledes underholdt med et oplæg om hvordan kurset er udviklet og hvad det kan bruges til. Landbrugskurset er en interessant metode til at opkvalificere kompetencer og viden hos økologiske deltidslandmænd, som der er en del af i Danmark. Sven Hermansen og Jens Chr. Skov har ’hjulpet’  kursusdeltagerne igennem Agromek.

 

Med venlig hilsen

Michael Tersbøl 
Faglig udviklingschef  

www.okologi.dk


mail:  mit@okologi.dk
direkte: +45 87 32 27 46
mobil: +45 51 53 27 11

 

Æblemost lokker med superfrisk smag

Vi holder niveauet på en sidste dag på Agromek, hvor vores stand igen i dag bliver godt besøgt, både af familier med små børn, landmænd og repræsentanter fra virksomheder.

Det er også dejligt at kunne tilbyde folk en lille slapper og en kop kaffe ved vores caféborde.

 

Med venlig hilsen

Michael Tersbøl 
Faglig udviklingschef  
Mobil 51532711

torsdag den 29. november 2012

3. dags vinder på Agromek

Så blev vinderen på 3. dagen i konkurrencen om efterafgrøderne udtrukket. Vinderen blev i dag Tine Steensen fra Rødding. Tillykke

Vores nabo på Agromek dyrker og sælger økologisk pil

Vi bor dør om dør med Ny Vrå Bioenergi, der omlagde deres produktion af pilestiklinger til økologisk i juli i år.

Energipil kan kombineres med økologisk produktion, f.eks. har vi i dag fremlagt resultaterne fra vores projekt Farefolde med beplantning af pil. Søer og smågrise nyder at opholde i pilen, og det virker overbevisende i forhold til dyrevelfærd, hvor de f.eks. kan søge skygge under pilen.

 

Michael Tersbøl

 

mobil 51532711

Tryk på Agromek igen i dag

Vi har lidt for travlt til at skrive på bloggen i dag, da der heldigvis hele tiden er interesserede omkring vores stand. Det ser ud til at der er lige så mange mennesker på messen i dag som igår. Folk kommer og spørger om omlægningstjek, så der er stadig interesse for at prøve at snuse til økologien. Det er også dejligt at se vores hjørne blive brugt som økologisk ’træfpunkt’

 

Michael Tersbøl

mobil 51532711

onsdag den 28. november 2012

2. dags vinder er udtrukket

Der er stadig stor interesse omkring konkurrencen om efterafgrøder, og dagens heldige vinder af indkøbsnettet med et udvalg af økologiske varer blev Inge Kristoffersen fra Thisted.

Agromek på fuld tryk

Det strømmer til med gæster på økologiens stand, denne onsdag på Agromek. Samtalen om økologiens resultater og udfordringer er i højsædet. Og især formanden for foreningens planteavlsudvalg ser ud til at nyde besøget. Udfasning af konventionel gødning har fyldt en del og det nye "Gødningskatalog" er blevet godt modtaget. Også produktion af hø har haft interesse, - både teknikken til hø tørrings processen og selve det at lave godt hø i marken.

tirsdag den 27. november 2012

Første dags vinder er udtrukket

På Agromek har der været stor interesse om vores konkurrence ”kender du efterafgrøderne” og ugens  første vinder er udtrukket. Det bliver Sigge Asmussen fra Brædstrup, som har vundet en pose med økologiske lækkerier. Hovedpræmien, som er en I-Pad, bliver udtrukket på fredag.
Udover konkurrrencen har der været stor aktivitet og interesse med mange gæster. Vi har fået en snak med vores kunder og medlemmer, solgt omlægningstjek, fået tilmeldinger til faglig festival og haft 4 indledere med faglige emner på ”Speakers Corner”.
Økologisk Landsforening siger tak for i dag og på gensyn i morgen.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil 201457465, mail: co@okologi.dk

Så er vi igang med Agromek

Martin Beck var Økologisk Landsforenings første mand i Speakers Corner i hal D på Agromek.

Emnet er Next Generation, som er et projekt omkring hvorledes generationsskifte-problematikken i det økologiske landbrug kan imødegås. Udfordringerne er ikke kun at finde næste generation af landmænd, men også i høj grad at tilvejebringe løsningsmodeller til hvorledes det bliver muligt for unge at starte i erhvervet eller overtage en produktion på økologisk og økonomisk bæredygtige vilkår.

Projektet har fokus på iværksætteri, forretningsudvikling, etableringsstøtte, juridisk rådgivning, netværksdannelse, kontaktskabelse, generations-dating mellem nuværende og kommende erhvervsaktive m.m.

For yderligere oplysninger se Økologisk Landsforenings hjemmeside eller kontakt gerne Martin Beck, mab@okologi.dk

torsdag den 22. november 2012

Grøngødning der virker

På billedet ses en dejlig grøngødning på en planteavlsejendom ved Hoven/Tarm. Her er ca. 70 kg N/ha klar til brug for næste afgrøde til foråret. Opskriften er let: Der er sået i foråret lige efter såning af vårbyg og tromling/pakning og det er en blanding af ca 1 kg rødkløver og 5 kg sildig rajgræs pr ha.

Udfordringen er at regulere væksten så kornet ikke overvokses af grøngødningen. Hvis det går galt står skårlæggerne og en mejetærsker med pickup-skærbord klar.

 

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk


 

 

fredag den 16. november 2012

Udbringning af dybstrøelse efter 15. nov. forbudt

Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er det ikke længere tilladt at udbringe fast husdyrgødning fra den 15. november til den 1. februar. Fast gødning omfatter i denne sammenhæng også dybstrøelse. Forbuddet gælder også ensilagesaft og handelsgødning. Ensilagesaft kræver således nu en opbevaringskapacitet på minimum 2,5 måneder. Lukkeperioden kan give problemer med udbringning inden vårsæd på lerjord, da føret ofte ikke er optimalt for udbringning før 15. november. Ligeledes kan det i år give udfordringer med tilstrækkelig møddingplads for ejendomme med ammekvæg. Endelig kan det betyde ekstra håndtering af dybstrøelse, som skal i markstak i stedet for direkte udbringning. Kravene til udbringning af husdyrgødning i februar er også blevet skærpes, fordi det nu ikke længere er tilladt at udbringe på vandmættede, frosne og snedækkede arealer. Det gælder uanset, at der ikke er fare for afstrømning til søer og vandløb ved tøbrud.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

 

 

 

 

torsdag den 15. november 2012

Naturtiltag sat i søen

Hos Ole og Lene Laurberg, Ikke så langt fra Ringe, ligger der en lille ejendom hvor naturtiltag bliver prioriteret meget højt. Der er i april 2012 etableret et ret stort vandhul. Placeringen er oplagt, på et fugtigt areal, hvor der tidligere har været en mose. Der er søgt tilskud og bistand til at gennemføre projektet under ordningen om ”etablering af mindre vårområder” http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/Vandhuller/ Der kan søges ca. 10.000 kr. til denne type et projekt. Et lidt større projekt som dette på ca. 2000 m2 vandspejl, har det kostet i omegnen af 50.000 kr. at etablere. Allerede her den første sommer er der et ynglende hvinandepar, altså en and der ruger i en kasse 5 m oppe i et træ – Det er da fantastisk.
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent mob: 29437550 mail: sh@okologi.dk

søndag den 11. november 2012

Afgræsning af slætarealer

I den sydlige del af landet (Syd og Sønderjylland) er der store arealer, der stadig ikke er taget sidste slæt af. Og de udbytter, det kunne give, vil mangle i stalden. Følgende muligheder for benyttelse af arealet er tilstede:

1.       lade græsset stå vinteren over, især ny udlagte marker er der risiko for at ødelægge

2.       lade kvierne afgræsse de arealer, der kan ”bære” dem

3.       tage slæt,  hvis vejret og jordbunden tillader det – især ældre græsarealer, men undgå lave steder i marken (se billedet)

4.       huske at der helst skal være en periode med ”genvækst” inden frosten sætter ind.

 

Kirstine Lauriden, kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil 20436104  e-mail: kl@okologi.dk

Hvornår gælder reglen om vinterperiode?

Vinterperioden fra den 1. december til den 1. marts, samt vinterlignende vejr

Hvis du har dyr, der går ude i vinterperioden samt i vinterlignende vejr, skal de enten have fri adgang

til stald hele døgnet eller adgang til læskur for beskyttelse mod vejr og vind. Det betyder, at i perioder

med koldt og vådt vejr skal dyrene have mulighed for at holde sig tørre.

Et læskur kan yde tilstrækkelig beskyttelse, når:

Det har overdækning og 3 tætte sider.

Det er stort nok til, at alle dyr kan ligge ned samtidig.

Lejearealet i skuret er trækfrit, tørt og velstrøet.

De græsarealer, som dyrene går på skal være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som der

ikke er trådt op. Dyrene skal have adgang til frisk, frostfrit drikkevand.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil: 20436104  e-mail:   kl@okologi.dk

mandag den 5. november 2012

Penge ind på tirsdag?

Den 4. december er store udbetalingsdag for Enkeltbetaling, og nu stiger spændingen om man er blandt de der er heldige, der får udbetalt i første runde.
NaturErhvervstyrelsen har på deres hjemmeside offentliggjort en liste over årets enkeltbetalingsansøgere. Det fremgår af listen om en ansøgning er klar til udbetaling, eller ikke er klar. Du kan hente en liste over årets enkeltbetalingsansøgningere her.
Selv om der står ”Ikke klar til udbetaling”, kan ansøgningen godt være fejlfri og på vej  igennem sagsbehandling, og nå at blive udbetalt 4 december. Når der står ”klar til udbetaling” er ansøgningen færdigbehandlet til udbetaling, men sagsbehandlingen kan i uheldige tilfælde blive genoptaget, det er derfor ikke sikkert, at en ansøgning kommer med i første udbetalingsrunde, selvom den står på listen i dag.
Listen opdateres ugentligt, næste gang tirsdag 6 november.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
fredag den 2. november 2012

Skal sidste slæt bjerges?Med de store nedbørsmængder kan det være svært at bjerge sidste slæt græs, og måske bør man til trods for det lange græs ikke slætte på marken, når ikke man har kunnet køre indtil nu. Overvejer man at undlade et sidste slæt, så tåler udlægsmarken bedst at være for lang, og kløvergræsmarker i 1. eller 2. brugsår tåler det mindst, og bliver mest angrebet af Fusarium (sneskimmel), der bør ungdyrene afgræsse, hvis de kan. Marker der skal pløjes til foråret kan behandles lidt mere hårdhændet, selvom strukturskader i efteråret følger os til næste vækstsæson.

Christian Petersen, Planteavlskonsulent, cp@okologi.dk

tirsdag den 23. oktober 2012

Pelletering af hestebønner hævede AAT-værdien lidt

Tørring og pelletering af disse hestebønner hævede AAT-værdien fra 126 til 132 gram pr. kg tørstof. Formålet var at gøre hestebønnerne lagerfaste og udfodringsvenlige (ingen valsning), men det var ikke at give dem en egentlig varmebehandling. Alligevel var varmen fra tromletørrer og pillepresse hos Dangrønt nok til at sænke opløseligheden af proteinet lidt. Det er overraskende, at AAT-værdien er så høj i de ubehandlede hestebønner. Tabelværdien siger 113 gram AAT pr. kg tørstof. Hestebønnerne er dyrket af Gram Slot i forbindelse med vores projekt ”Økologisk mælk uden foderindkøb”.

Irene Fisker, kvægbrugskonsulent

20926824, irf@okologi.dk

lørdag den 20. oktober 2012

Markedsdag i Hobro

Den første halve time lørdag formiddag er lidt stille i det Røde pakhus på Hobro havn, men i går blev der solgt godt og mange skulle hjem og hente nye forsyninger af spegepølser, savoykål, og blå byg. Bjarne Hansen fra Økologisk Landsforenings kamptropper, står med foreningsmateriale, tattoos og kogebøger og fanger nysgerrige borgere ind til en snak om hvad som helst der har med økologi at gøre
Sven Hermansen

torsdag den 11. oktober 2012

Nu skal lupinen varmebehandles

Nu låner vi Videncentrets gårdtoaster og prøver at varmebehandle lupin. Det sker i forbindelse med vores projekt ”Økologisk mælk uden foderindkøb”. Formålet med varmebehandlingen er at hæve AAT og sænke PBV, så bælgsæden kan erstatte indkøbt kraftfoder. Udover at analysere den toastede lupin, følger vi også køernes produktion til vinter for at se om varmebehandlingen har nogen effekt i praksis. Temperaturen i gårdtoasterens oliekappe skal indstilles til 160°C, dermed når lupinerne op på de ca. 125°C, man mener er optimalt.

Kvægbrugskonsulent Irene Fisker

Tlf. 20926824, irf@okologi.dk  

onsdag den 10. oktober 2012

Bekæmp lysesiv på fugtige vedvarende arealer


Hvis du vil have ungdyrene til at spise dine lysesiv, skal du enten klippe lysesivene eller presse dyrene lidt. Et projekt med 4 forskellige plejestrategier har vist os, at det er muligt, at reducere antallet af lysesiv på fugtige vedvarende arealer ved en kombination af afslåning og afgræsning.

For at få dyrene til, at æde lysesiv, kan du slå arealet. Når dyrene kommer på arealet umiddelbart efter det er slået i foråret, æder de spirerne. De afslåede lysesiv er grønne og letfordøjelige og der kan opnås en fornuftig tilvækst samtidig med at lysesivene bekæmpes. Der flere maskiner, der er egnet til afslåning - klik her for inspiration. Se under foreløbige resultater, punkt 2.

En anden mulighed er, at sætte mange dyr ind på arealet i kort tid. Men man skal være opmærksom på at det går ud over dyrenes tilvækst, hvis de presses til at nøjes med lysesiv i et fremskredent stadie.

fredag den 5. oktober 2012

Bierne flyver stadig, men…..


Som det ses, er der på solskinsdage stadig liv i bistadet, men vi er ved at nå det tidspunkt på året, hvor bierne bliver i stadet. Når den første snert af frost har været, vil bierne være samlet i deres vinterklynge inde i bistadet.

Her i oktober måned er det tid til den anden behandling mod varroamider for at fastholde en stærk og vital bifamilie til foråret. Der behandles med myresyre som findes naturligt i honning og som må anvendes i økologisk biavl. Senere hen på året skal der behandles en tredje gang.

Bierne er utroligt vigtige for specielt bestøvningen af kløver, da der ellers ikke ville være en fornuftig produktion af frø. Bierne er meget følsomme overfor sprøjtegifte og mange biavlere er derfor glade for de økologiske landmænds marker. Derfor pas på vores bier, da de er med til at hæve udbytterne i marken.

Mads S. Vinther
Planteavlskonsulent

Majsen udvikler sig stadig og tiden for høst nærmer sig

 

 

Majsmarkerne er meget varierende i udseende. Men kernerne er ved at være fine. Der kan dog stadig fås væde ud af kernerne. Prøv selv at knække kolben over, og se hvordan kernerne er udviklet. De sidst udtagne tørstofprocenter er mellem 25 og 28 % afhængig af sort og sted i landet. Her ses marken hos Peter Torp Jepsen ved Rødekro. Majsen er lige så høj som sidste år, og flere af planterne har 2 fine kolber. Kolberne er fint fyldt ud. Der ses begyndende fusarium i toppen af kolben. Så hold godt øje med det. Denne mark forventes snittet om ca. 14 dage afhængig af vejret.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. agro. Mobil 20436104 eller mail: KL@okologi.dk

tirsdag den 2. oktober 2012

Rodukrudt

I løbet af vækstsæsonen opsamler rodukrudt som f.eks. tidsler næring i rødder eller udløbere. Det betyder at de er meget hurtige til at spire efter vinteren eller efter jordbearbejdning. Hvilket betyder at disse spirer er langt mere konkurrencedygtige overfor afgrøden, end hvis det drejede sig om frøukrudt. De har simpelthen et større lager af næring at trække på. 

Det betyder også, at rodukrudt efter mekanisk bekæmpelse, hvad enten det er afslåning eller jordbearbejdning, er i stand til hurtigt at spire frem igen.

Læs hvordan du bekæmper rodukrudt her  

Læs mere om specifikke type af rodukrudt som f.eks. tidsler, kruset skræppe eller følfod klik her

tirsdag den 25. september 2012

Hvid raps, Witt

Der er to landmænd i Jylland der afprøver den nye hvide vinterraps i fuld skala. Det er ved Kolding og i Nordjylland. Her er det den nordjyske raps der er noget udfordret af ukrudt på en ret sandet mark. Plantetallet er pænt, der er ingen synlige jordloppeangreb og planterne skal nok nå en passende størrelse inden vinter. Så bliver det spændende om gæssene vil lade være med at æde afgrøden, så vi kan få undersøgt om glimmerbøsserne er mindre aggressive i den hvide raps end de formodentligt vil være det i den 8 m bræmme med gul hybridraps, der er sået hele vejen rundt om de 30 ha. Sorten Witt har i forsøgene produceret en mild og fin oliekvalitet der vil være meget velegnet til konsum. Også det vil der komme mere klarhed over i løbet af 2013. Hvis altså glimmerbøsserne….

Sven Hermansen, Planteavlskonsulent. Mob.: 29437550 mail: sh@okologi.dk

fredag den 21. september 2012

Klimarigtig bøfproduktion

 
Det kaldes holistic management og bruges i det store udland og på Barritskov. Afgræsningen skal planlægges, så græsset når at udvikle lange gode rødder, så der ikke overgræsses ved at kvæget er for længe på er område og at mange  dyr tramper lige nok i jorden til at indbygge organisk materiale.
På det første billede ses mark 8 der sidst blev afgræsser i 4 dage for 74 dage siden, på det andet billede ses ca. 470 stude der afgræsser mark 8 og skal gøre det igen i 1-2  dage. På det sidste billede ses mark 10, 8 ha, hvor de 470 stude græssede d. 18 september.
Praksis i holistic management er at der skal stå et rimeligt lag tilbage, for at græsmarken er i stand til at blive stærkere, mere produktiv og som en sidegevinst indbygge CO2 i jorden.
De her bøffer kan man spise med god klima-samvittighed.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
onsdag den 19. september 2012

Hesterbønner hitter i høst

I perfekte vejrbetingelser med sol og klar blå september himmel, blev der i mandags høstet hestebønner på Gram slot. Med et udbytte på 45 hkg/ha og et vandindhold ved høst på 17-18 %, er hestebønne en afgrøde der er kommet for at blive på Gram slot. Marken er næsten fri for ukrudt og høsten gik nemt, men hestebønner sætter bælge helt ned til jorden, så stubhøjden skal være så lav som muligt ellers bliver der for mange bælge og frø tilbage i marken. Straks efter høst bliver afgrøden kørt til Dangrønt i Gredstedbro, hvor den hele bliver presset i piller. Gram slot deltager i et projekt under ledelse af Økologisk Landsforening: ”Økologisk mælk uden foderindkøb”. Hestebønnernes høje proteinindhold skal bidrage til at komme nærmere selvforsyning i fodringen på Gram slot.
Claus Østergaard, planteavlskonsulent
Mobil 20457465  Mail: co@okoogi.dk

tirsdag den 18. september 2012

popler til farefolde

Poplerne på billedet er sat som stiklinge (25 cm lange grenstykker stukket i jorden) i foråret 2012. Da jeg så dem første gang sidst i maj måned, havde de fra 0-3 sæt blade, og kvik og frøukrudt voksede over dem. Efter en ihærdig indsats med radrenser og hakkejern, er de nu mere end 2 meter høje. Bemærk også at de allerede har sidegrene. Imponerende vækst, som kun er mulig fordi der er gjort en stor indsats for at holde dem rene og fordi der er næring og vand til rådighed.
Næste år skal søerne på marken, men naturligvis hegnet fra, så de ikke skader træerne, smågrisene skader formodentligt ikke, tværtimod kan de være med til at holde rent.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
mandag den 17. september 2012

Drivvej af knust beton og sand

Der er mange måder at sikre køerne en tør og skridsikker vej til marken på. Her er det gjort forholdsvist enkelt: først er der lagt et lag af knust beton og ovenpå et tykt lag af sand fra egen sandgrav. Drivvejen er hævet ca. ½ meter over terræn, så vandet kan løbe af.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
20926824 irf@okologi.dk
 

torsdag den 13. september 2012

Græssende dyr på naturarealer

Det er tid for at tage græssende dyr væk fra naturarealer hvis de skal holde en tilfredsstillende tilvækst. Græs tilbuddet er normalt ikke længere af en kvalitet så dyrene kan æde nok til en tilfredsstillende produktion. Så hvis du har dyr på naturarealer så er det nu du skal vurdere om de skal på andre arealer.
 
Med venlig hilsen
 
Økologikonsulent Bjarne Hansen
Tlf. 21 15 87 06


onsdag den 12. september 2012

Afgræsning af efterafgrøder

I projekt ”Effektive efterafgrøder til afgræsning, kaliumbinding, CO2 binding og kulstofbinding” ser vi frem til afprøvningen af den efterafgrødeblanding der er etableret hos Kim Buus, Vegger. Efterafgrøden består af olieræddike og cikorie samt spildkorn af rug. Afgrøden skal afgræsses sent på efteråret af får. Der planlægges en markvandring sidst i oktober hvor erfaringerne fra projektet fremlægges og hvor der også vises flytbar hegn som er ideelt til hegning af efterafgrøder.

Med venlig hilsen

Bjarne Hansen 
 
mail:  bh@okologi.dk
direkte: 21 15 87 06