mandag den 27. februar 2012

Har du tænkt smitte og hygiejne ind inden gyllen køres ud?
Af hygiejniske og veterinære årsager, bør gylle kun anvendes til afgræsningsmarker i nødstilfælde, og da kun med overholdelse af forholdsregler mod smittespredning. Dette gælder også ved nedfældning af gylle, da overløb fra rillerne og spild i enderne ofte ses. Smitterisikoen ved anvendelse af kvæggylle på afgræsningsmarker skyldes hovedsagelig parasitterne løbe-tarmorm og lungeorm, samt salmonella bakterien og para-Tb.


Derfor hvis gylle anvendes til afgræsningsmarker bør følgende retnings linjer overholdes: 1. brug altid lagret gylle uden frisk tilførsel. Ved lagret gylle forstås mindst 60 dage i sommerperioden, og mindst 90 dage i efterårs og vinterperioden.


2. Kun dyr (voksne), der tidligere har været på græs, bør afgræsse arealerne tilført gylle. 3. Der bør tidligst afgræsses 30 dage efter udbringning af gylle, af hensyn til smitterisikoen (og helst 60 dage efter af hensyn til foderoptagelsen). 4. Undlade at give gylle til græsmarken, der skal bruges ved første afgræsningsrunde. Gylle kan så tilføres, når marken tages ud til slæt. 5. Er gyllevognen fra maskinstationen ren, når den kommer til dig?Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. agro. Fagligt Team


Mobil 20436104, KL@okologi.dk1 kommentar:

  1. Det er da et spørgsmål om den græsmark bør overleve foråret, med alt det sneskimmel den har. Det er en nærmere undersøgelse og overvejelse værd. Hvis den kan overleve bør den strigles, så det døde græs rives af og der kan komme lys og luft ned til de friske grønne spirer der i givet fald er neden under.

    SvarSlet