onsdag den 1. februar 2012

Poppel i svinefolde

Inspireret af Økologisk landsforenings projekt om farefolde, har Bertel Hestbjerg plantet popler i 2 af sine farefolde. Det er planen at der skal plantes popler i yderligere 4 farefolde her til foråret. Der plantes 3 rækker popler bagest i hver fold, der kommer til at ligge ryg mod ryg, så der bliver 6 rækker ned gennem marken, mens hytter og foder/vand ligger ud mod kanten af folden/marken.Søer og grise kan så finde skygge og ly under poplerne. Undersøgelser tyder på at søer i høj grad gøder her, så de gøder poplerne der til gengæld sørger for at intet næringsstof siver nedenud.Her i den kolde vinter og mens poplerne endnu er små, sker der ikke meget.
Carsten Markussen

30 62 72 15
cma@okologi.dk
Ingen kommentarer:

Send en kommentar