torsdag den 8. marts 2012

Recirkulering - nye kilder til næringsstoffer


Et økologisk dogme om at recirkulere næringsstoffer fra husholdninger har ligget i dvale. Nu er det vækket til live af en markant dagsorden om bæredygtighed og ressourcer. Vi har kun fosforreserver til 50-60 år ud i fremtiden, så genbruger vi fosfor godt nok? På Økologisk Landsforenings generalforsamling havde jeg et oplæg på et temamøde om recirkulering, Fra Bord til Jord. På mødet var der drøftelse i grupper, hvor deltagerne skulle finde udsagn og svar til en række spørgsmål, og til sidst hænge udsagn og svar op på væggen. Et af spørgsmålene var, om vi skal arbejde for at spildevandsslam kan blive godkendt som gødning på økologiske landbrug. En del udsagn går på at vi skal interessere os for slam i fremtiden, men at vi i første omgang bør udnytte kildesorter husholdningsaffald. Nogle mener, at slammet ikke skal direkte ud til afgrøderne, men først behandles og fortyndes via økologiske biogasanlæg. Andre mener at slam bør bruges på energiafgrøder, og ikke direkte på konsumafgrøder. Endelig kan fremhæves den pointe, at recirkulering er et fælles ansvar, så alle, herunder også virksomheder og forbrugere, bør tage del i at recirkuleret affald er så rent for miljøfremmede stoffer som muligt. En oversigt over bidragene fra gruppediskussionerne vil vi snarest formidle på hjemmesiden.Michael Tersbøl


51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar