onsdag den 28. marts 2012

Se høns i pil og poppel

Energipil og –poppel i dyrefolde er en mulighed, som en del hønse og – svinefolk har fået øjnene op for. På billedet ses Ingeborg Holms høns i en pilebevoksning der er plantet i foråret 2011. Allerede efter 4-5 måneder har pilene haft godt nok fat til, at det er forsvarligt at lukke hønsene ind i folden, men det er nødvendigt at holde øje med om hønsene skader pilene og om nødvendigt tage dem af arealet igen. Dyrene er imidlertid også gode til at rydde op i ukrudtet.


Formålene med at plante træer i dyrefolde er, at de kan yde ly og beskyttelse for husdyrene og være med til at udnytte de næringsstoffer og øvrige vækstmuligheder der er i dyrenes folde.
Her kan ses livebilleder fra hønsefolde med pil og poppel hos Ulvehøjgård og Frydensbjerg.


http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-aeg-og-fjerkrae/udnyttelse-af-ressourcer-i-fjerkraeproduktion.aspx


Virker desværre kun med Internet Explorer, der har Active X installeret.


Carsten Markussen
30 62 72 15
cma@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar