fredag den 13. april 2012

Svenskerne satser på biogasBioM-projektet, som Økologisk Landsforening deltager i, har netop haft konference i Skara i Sverige. Et af projektets fokusområder er mulighederne for at producere biogas og økologisk gødning af græs fra enge og å-dale. En case, der arbejdes meget konkret på, er Nørreådalen mellem Viborg og Randers.
Svenskerne er ikke så langt med biogas i landbruget, og der er heller ikke stor opbakning fra de svenske landspolitikere til at fremme biogas. Derimod er der stor interesse i deres regioner som Skåne og Västre Götaland, som er med projektet. Svenskerne er i disse to områder meget langt med at bruge biogas til transportområdet. Der er i dag 30.000 personbiler, 6000 lastbiler og 1500 busser der kører på transportgas (som er en blanding naturgas og opgraderet biogas). Målet er at 15 pct. af energiforbruget i transporten i Västra Götaland skal dækkes af biogas i 2020. Som følge af dette indsatsområde er man i Sverige også langt med at udvikle på teknologi til opgradering af biogas til naturgaskvalitet. Man har i BioM-projektet arbejdet en del med rentable opgraderingssystemer, som kan anvendes på biogasgårdanlæg. Det er godt nyt, i det der hidtil kun har været økonomi i at opgradere biogas, når det er i meget store mængder, dvs. biogasfællesanlæg.

På billedet ses et kommunal ejet biogasanlæg i Lidkøbing, hvor man også afgasser husholdningsaffald. Her er også et område, hvor Svenskerne kan indspirere os. Over 25 pct. af husholdsaffaldet i Sverige bliver i dag recirkuleret via biogasanlæg eller kompost.

BioM projektet holder afslutningskonference i Viborg 26. november i år, og der kan man komme og høre om de endelige projektresultater. Læs mere på http://www.biom-kask.eu/

Michael Tersbøl

51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar