fredag den 29. juni 2012

Bibernelle i kløvergræs

Trods dens uanseelige størrelse, har denne urt fulgt med kløvergræsset. Bibernellen har glæde af et sent slæt hø og vil med sine usædvanlige små røde blomster gavne bestøvende insekter og sikre indholdet af bor i foderblandingerne. Og mon ikke også græsblandinger med bibernelle har en større chance for at vinde DM i hø der løber af staben på Landsskuet i Herning den 5-7. juli, besøg stand 347.
Erik Kristensen, planteavlskonsulent tel. 30627545

Biogrow til majs

 
Der er endnu ikke nogen forskel at se på marker med Biogrow og marker med husdyrgødning, men landsforsøgene 2011 i vårbyg viste kvælstofvirkning, der var næsten på højde med handelsgødning. Det bliver spændende at følge majsen hen over vækstsæsonen.
Biogrow er baseret på vinasse samt kød- og benmel, der er samgranuleret og presset i piller. Hvis det virker, er vi godt i gang med recirkuleringen af næringsstoffer.onsdag den 27. juni 2012

Pil i hønsegården

Kraftig energipil i hønsegården hos økologisk ægproducent. Den er i gang med at skyde 2. Års skud. Blev sidst høstet tidligt i 2011. Skal høstes igen til vinter. Pilen sørger for at der ikke siver næringsstoffer ved til grundvandet. Samtidig giver det skjul, skygge og læ for hønsene. Endeligt giver det et væsentligt bidrag til CO2-neutral energiproduktion med udgangspunkt i økologisk jordbrug.
Michael Tersbøl
Mobil: 51532711

fredag den 22. juni 2012

Effektive efterafgrøder

Billedet viser tydelig skel mellem parceller med efter afgrøder og uden. 
Der diskuteres ind imellem om efter afgrøder hjælper på næringsstof husholdningen. I den mørke del var udsået 4 forskellige blandinger af efter afgrøder. Den lyse del var ubehandlet.
Dette billede fra projektet Effektive efter afgrøder til afgræsning og reduceret udvaskning af kalium taler sit tydelige sprog.

torsdag den 21. juni 2012

TexWay på skrånende drivvej

Her er der lagt TexWay på den skrånende drivvej, som leder køerne fra stalden til græsmarken. TexWay er en syntetisk måtte med gummifyld og den har tværgående brede riller på overfladen. Dermed er den mindre glat end for eksempel kulminebåndene. Der skal sand under TexWay-måtterne, og det skal lægges så drivvejen får et fald til siderne.  

Kvægbrugskonsulent Irene Fisker

Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

mandag den 18. juni 2012

Jordhumler på besøg i Hestebønner


 
Jordhumleren har været på besøg i denne hestebønnemark. Jordhumleren er ikke et skadedyr, men kronrøret på blomsten er for langt til at jordhumleren kan få fat i nektaren. De små huller gør ingen skade og reducerer ikke udbyttet, men man kigger da lige en ekstra gang.

Hvis du vil vide mere om jordhumleren kan du klikke en af disse: Jordhumle eller Jordhumle 2

fredag den 15. juni 2012

Cameleon maskindemo ved Hammerum

Nu er det jo ikke fordi Fagligt Team er sælgere, vi er blot lidt imponerede!
På den gård hvor maskinen blev demonstreret i onsdags er rodukrudtsudfordringen mest kvik og agersvinemælk. Begge disse ukrudtsarter kan Cameleon effektivt dæmpe, det er spændende hvordan der kommer til at se ud i juli-august.
En anden udfordring på egnen er agersennep, og også den har den gjort meget ved, især mellem rækkerne, men også i rækken fordi den er i stand til at smide jord op omkring planterne.
På billederne ses mellem to rækker til højre hvor der ikke renset, og til venstre hvor der er renset to gange. Forskellen er stor. Desuden ses hvordan maskinen, i sent sået vårbyg, har arbejdet i 5 cm’s dybde og river frøukrudt mellem rækkerne op og løsner og generer rodukrudtet, samt hypper kornet.

Carsten Markussen 
30 62 72 15
cma@okologi.dk

Hestebønne og lupin skal toastes

I 2012 udgaven af grovfoderekskursionen var der besøg hos I/S Grøndalsgård i Nørager, som er en bedrift med økologisk mælkeproduktion. En af hovedattraktionerne på Grøndalsgård var demonstration af toasting af proteinafgrøder. Formålet med toastning er at forbedre proteinkvaliteten i proteinafgrøder. Derved opnår man at sænke PBV og et øge AAT indholdet i foderet. Toasteren indeholder 60 liter olie, der skal varmet op til mellem 160 og 180 oC . Hestebønner og lupiner bliver under opvarmning sneglet op til enden af røret. Kapaciteten er 2-3 ton/døgn. Med en pris på 185.000 kr. og et strømforbrug på 18 kWh bliver den samlede pris for toastning af proteinafgrøderne incl. investering ca. 300 kr./ton.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

torsdag den 14. juni 2012

Erfaringer med Cameleon

Vi har set den på forsøgsarealerne ved Foulum, den imponerende radrenser Cameleon fra Gothia. Den erfarne skånske planteavler Robert Bugar, har købt maskinen i foråret 2012 og sået hestebønner i passende dybde uden problemer. Denne 2. radrensning på den stive tørre jord kræver lidt mere af maskinen. Tændernes angrebsvinkel og dybde kan justeres hydraulisk. Vi synes nu nok at Robert kunne have gået lidt mere aggressivt til ukrudtet mellem den fine bestand af hestebønner. Robert var meget tilfreds med maskinen, men har hen ad vejen opdaget nogle upraktiske løsninger. Feks skal såkassen fyldes forfra og låget på den 3 m3 store kasse sidder lavere end toppen af kassen, så den kan ikke fyldes helt. Småting der bør rettes på en maskine til 750.000 kr, svenske!
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent. mob: 29437550. Mail: sh@okologi.dk

onsdag den 13. juni 2012

Fingerrive - enkel men effektiv og skånsom

Enorossi fingerrive fungerer efter samme princip som den gamle Wicon siderive.  Den kan dog kun rive sammen. Til gengæld er hjulene båret af en ramme på hjul, som kan holde fingrene fri af jorden og undgå  sand i ensilagen.  Den moderne fingerrive kan fås med arbejdsbredde fra 4-13 meter. Fingerriven river bedst sammen ved høj hastighed (over 20 km i timen). Det kræver jævne marker, men giver samtidig høj kapacitet på op til 25 ha i timen. Fingerriven er specielt velegnet til at rive græs sammen til hø, fordi spildet er meget lille. Til trods for den store hastighed, griber fingrene græsset meget nænsomt og sætter det langsomt i fart.
Thorkild Nissen, Kvægbrugskonsulent, tlf.: 4025 6047, mail.: tbn@okologi.dk

Ingen merpris for økologisk mælk

I Irland regner det hele tiden, og der er masser af græs til de økologiske køer (og tidsler på denne gamle græsmark!). Men der er kun én aftager af økologisk mælk, og han giver ikke en merpris i forhold til konventionelt mælk. Køerne på billedet tilhører Mossfield Organic Farm nær Dublin. Landmanden og hans sønner har startet et gårdmejeri og står selv for afsætningen af mælk, yoghurt og ost for at opnå bedre priser for deres økologiske produkter.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk
 
 

Her hegnes ved hjælp af helikopter

Fagligt Teams udsendte har været en tur i Irland og se på økologisk landbrug. Disse skråninger i Connemara i det vestlige Irland ejes af en fåreavler med 530 ha og 1000 moderfår. Dyrene går ude året rundt og får ingen suppleringsfoder. Fårene skal helst kun få ét lam hver, så de kan klare sig i bjergene. Landmandens største udfordring er hegning af arealerne. Det foregår ved hjælp af helikopter. Som man kan tænke sig, er gode fårehunde helt nødvendige, når dyrene skal samles og tilses.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

mandag den 11. juni 2012

Fortsat brug for vanding

Henover weekenden er faldet en del regn flere med optil 25-30 mm i sydlige og vestlige Jylland. Der er dog stadig behov for vanding, fordi der i den kommende uge ikke er udsigt til nedbørsmængder af betydning og fordi de fleste var kommet (langt) bagefter med vandingen med de seneste ugers tørke. Nu har man chancen for at få indhentet det forsømte og få vandet markerne op til markkapacitet. Man skal stadig prioritere kløvergræsmarker til afgræsning højt, men også vårsæd i begyndende skridning og især bælgsæd, som blomstrer de fleste steder skal prioriteres. Kløvergræs til slæt skal nu prioriteres til sidst i vandingsrækkefølgen.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk

lørdag den 9. juni 2012

Kommen i blomst, græsset er kort

På denne ejendom er der ikke for meget afgræsningsgræs lige nu, markerne trænger til vand og efter første slæt på er der endnu ikke bid på. Der bliver praktiseret storfoldsafgræsning, regulering skal der til i form af rettidig vanding, mulighed for at give mere areal og/eller fodre på stald. Køerne her er dog endnu ikke begyndt at æde meget på stald.
Pas på at græshøjden ikke kommer under 6-7 cm højde (støvlesnudens højde), for så bliver græsset dødbidt, kløverens udløbere ligeså, og produktionen går ned.
 
Carsten Markussen 
30 62 72 15
cma@okologi.dk
 

fredag den 8. juni 2012

Udbredt manganmangel i vårsæd

Vi har i 2012 set mange marker med manganmangel. Manganmangel er særligt udbredt i marker med højt reaktionstal efter overdreven kalkning eller ved løs jord efter overdreven jordbearbejdning. Det tørre forår har forstærket symptomerne. I denne mark er det havre, som er kraftigt angrebet. Økologer kan gøde med mangansulfat ved konstateret forekomst af manganmangel. I denne mark er havren for langt fremme til at en gødskning kan gøre nytte. Det har i dag regnet med 10-15 mm – vi håber på mere regn som efterhånden vil kunne mindske symptomerne.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

torsdag den 7. juni 2012

Tidsler ligger på lur

Denne havremark ser umiddelbart ud til at have en stort udbyttepotentiale. Men hvis man gør sig den umage at gå lidt ind i marken, finder man en del tidsler der står klar til overtage magten efter Sankt Hans. Herefter er tidslerne ikke til at stoppe og kan nå at lave en masse nye skud inden høst. Det er nu markerne skal gennemgås for rodukrudt, så det kan blive registreret og en strategi for bekæmpelse kan lægges. Ring til din planteavlskonsulent og få hjælp til at vælge den rigtige strategi.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk
 

onsdag den 6. juni 2012

Radrensning af korn

Vi har set den voldsomme Cameleon her på bloggen. Mere traditionel, men også med en meget præcis kamerastyring på en forskydelig ramme, er radrenseren fra Thyregod. Den er monteret med parallelogramer med tre rækker i hver. Det stiller store krav til markerne og såbedets jævnhed. Når det er på plads vil denne radrenser på 25 cm, monteret med rækkeafskærmning, være i stand til at arbejde dybt i jorden uden at afgrøden dækkes. Det er en stor fordel at kunne arbejde lidt dybere, køre lidt hurtigere, hvid der er meget ukrudt. De efterfølgende fingertænder er nødvendige for at slå jorden af det ukrudt der er skåret fri. Afskærmningen kan monteres på de fleste radrensermodeller. Det kan anbefales
Sven Hermansen, Palnteavlskonsulent. mob: 29437550 mail: sh@okologi.dk