onsdag den 11. juli 2012

Byg er ikke bare byg

Dialogen mellem forædlere, landmænd og konsulenter er i gang: PhD-studerende Rikke Andersen viser et lille udsnit af spændvidden på de typer af vårbyg der findes og er inden for nogenlunde rækkevidde af den interesserede landmand. De gamle langstråede sorter er der ikke forædlet meget på. Her er det forrest i billedet sorten Imperial fra 1870’erne. De er flotte men noget svage i strået på den meget frodige forsøgsmark hos Helge Kjær på Gyllingnæs. Højdeforskellen var ca 30 cm, det giver mere halm og lavere kerneudbytte. Det giver ikke mindst bedre konkurrenceevne overfor især frøukrudt. Men vårbyg er en svær økologisk afgrøde og der ligger et stort og spændende arbejde i at få indarbejdet nogle af de bedste egenskaber fra de gamle sorter i en moderne, sund bygsort

Sven Hermansen, Planteavlskonsulent. mob: 29437550 mail: sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar