torsdag den 12. juli 2012

Har du vurderet grovfoderbeholdninger og forventet avl i marken? Det er nu der skal tages stilling til snitning af ekstra ha med helsæd.

Græsvæksten tegner godt, men er beholdningerne af 1. og 2. slæt opgjort? Analyse af 1. slæt kan tages nu, medens 2. slæt knap er færdig ensileret. Men der bør laves en foreløbig opgørelse og samtidig en vurdering af hvad andre afgrøder (majs/helsæd byg-ært, byg osv) kan give i udbytte. Husk at græs taget med snittevogn som regel indeholder færre F.E. pr m3 end finsnittet græs.

 

Byg/ærtemarkerne ser gode ud, og vi håber på godt vejr til snitningen. Pas på med kernespild i marken. Undgå skårlægning, hvis byggen er dominerende. Brug rapsskårlægger eller skårlægger uden crimper, hvis ærterne er dominerende, og det vurderes at afgrøden ikke vil opnå den ønskede tørstofprocent. Det samme gælder ærtemarken. Og tiden for snitning nærmer sig kraftigt. Især ærterne er langt fremme. Se billedet.

 

Majsen ser ikke for pralende ud, og udbyttet bør vurderes med lidt skrappe øjne, så mængden af helsæd, der kan tages nu passer ind. Vurderingen herfra af de 2 majsmarker, der er billeder af, vil give 20  til 40 % mindre end det forventede udbytte.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand agro mobil 20436104 eller mail: kl@okologi.dk

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar