onsdag den 11. juli 2012

Økologiske småkalve skal altid have adgang til rent drikkevand.

I den nye vejledning for økologisk jordbrugsproduktion står følgende: ”Alle dyr har let adgang til fodringssteder og drikkevand”. Det betyder, at alle økologiske dyr skal have adgang til foder og frisk og rent drikkevand. Det gælder derfor også småkalve fra 0 til 14 dage.

Desuden står der: ”Alle kalve har mulighed for at tilfredsstille deres suttebehov i mælkefodringsperioden, f.eks. ved opstaldning sammen med ammetanter. Behovet kan også tilfredsstilles ved brug af narresutter, pattespande eller patteautomater. I så fald skal det være sutter, der er attraktive for kalvene, og der skal altid være en sut pr. kalv.”

Kirstine Lauridsen, Kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil: 20436104 Mail: kl@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar