torsdag den 30. august 2012

Dyrk din egen gødning


10 interviews og ny film sætter fokus på økologisk gødning. ”Kløvergræsmarken er vores motor” siger Bjarne Hansen, Økologikonsulent, Økologisk Landsforening. ”Det ved de fleste vist, men der er behov for endnu engang at sige det”. Kløvergræs fiksere kvælstof fra luften og lagre det i rødderne, den sørger for at jorden opretholder en frugtbar status og så hjælper den med at bekæmpe ukrudt, som kan være et problem i de økologiske sædskifter. Derudover giver en høj kløverandel i ensilage et højt proteinindhold. 

”Der er mange muligheder for at lave økologisk gødning” fortæller Erik Kristensen, Planteavlskonsulent, Økologisk Landsforening, der netop er i gang med at lave et økologisk gødningskatalog. ”Kataloget har vi med til Agromek november 2012 og her tager jeg gerne en snak med alle, der vil høre om hvordan vi kan lave økologisk gødning”.

Læs her hvad de 10 landmænd gør

Se filmen klik her (nr.38)

tirsdag den 28. august 2012

Majs med kant

I Himmerland er majsen en meget svingende afgrøde. Udbytterne varierer fra 4000 til 12000 opgjorte foderenheder pr ha. 2012 bliver et svært år også Jan Pedersen, hvor udbytterne oftest har ligget pænt over gennemsnittet. Efterhånden er alle metoder og kombinationer af strigling, brænding og radrensning er afprøvet, strategien er i dag: blindstrigling og 2xradrensning. Nu er afgrøden ved at gro til, der er pæn kolbesætning på en forholdsvis spinkel plante. Det kan betyde en rimelig kvalitet på et lidt beskedent udbytte. Hvis sensommeren vil hjælpe lidt til.
Solsikkerne har hjulpet meget til. Den yderste rækken på alle markerne har fået for 100 kr. solsikkefrø. Det koster ikke mange foderenheder, men alle ved hvor den økologiske majsmark står. Flere konventionelle kolleger ønsker sig også sådan en flot blomsterrække, men det passer ikke ind i sprøjteplanen
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent. Mob: 29437550. Mail:sh@okologi.dk

onsdag den 22. august 2012

Halm (hø) baller - sikker håndtering

Ved hjemkørsel og stabling af hø og halmballer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges i alle led. Det er vigtigt at instruere medarbejdere og inddrage halmhåndtering ved udarbejdelsen af APV-en. Lav regler for børn og halmlager. Der kan henvises til en pjece udarbejdet af BAR Jord til Bord : Halmballer – sikker håndtering i landbruget. www.barjordtilbord.dk
 
Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand.agro.
Mobil: 20436104   e-mail:  kl@okologi.dk
 

fredag den 17. august 2012

Tang som gødningEn lille flok fra Agrotech, Kalø Økologiske Landbrugsskole og Økologisk Landsforening besøgte i dag Endelaves økologiske landmænd og fik blandt meget andet set hvad tang kan bruges til.
På Endelave bruger landmand Børge Krogh på 2. år tang som gødning i sin grønsagsproduktion. Tangen samles fra strandene på øen og pløjes ned i jorden. Når afgrøderne har en vis størrelse lægges også tang mellem rækkerne, så ukrudt undgås og planterne tilføres næringen fra tangen. Lægges tangen for tidligt i rækkerne er der risiko for, at planterne rådner.
Bjarne Ottesen, medlem af Endelaves tanggruppe, bruger også tørret og pulveriseret tang som tilskudsfoder til heste og spiser det selv med stor fornøjelse. Vi smagte alle på den ganske lækre og meget sunde tangmel, der kan anvendes i stedet for salt på maden.


Lone Klit Malm
20585024 / lkm@okologi.dk

tirsdag den 14. august 2012

Lupin til kvægfoder

Dyrkning og fodring med lupin var emnet for sidste uges markvandring hos Henrik Petersen ved Løgumkloster. Her viser han en mark, hvor der udsået 100 kg lupin (Iris), 50 kg vårhvede og 50 kg havre, og hvor der er god balance mellem korn og bælgsæd. På et andet areal var der ikke tilført gødning, og der havde lupinen tydeligvis fået et forspring og var kraftigere med flere bælge. Afgrøden skal høstes til modenhed og indgå i køernes fodring til vinter, hvor målet er 100 % selvforsyning. Henrik Petersen er vært i projektet ”Økologisk mælk uden foderindkøb”.    
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824. Mail: irf@okologi.dk

mandag den 13. august 2012

Flot vårbyg

Hvis der havde været en konkurrence i dyrkning af vårbyg til dyrskuet i Aulum, er jeg sikker på denne ville være havnet på fløjpladsen.
Da jeg kørte forbi tænkte jeg, om Finn Østergaard havde lagt om til konventionel, men det er selvfølgelig ikke tilfældet.
Læg mærke til hvordan de få kvikplanter der er i marken ligefrem skal kæmpe for at få sat et enkelt strå op igennem afgrøden.
Nyd synet på dette billede, i dag mandag bliver den høstet.

Carsten Markussen 
30 62 72 15
cma@okologi.dk


fredag den 10. august 2012

Tidsler forsvundet efter 4 gange stubharvning i efteråret

Torben Mathiesen på Jennelgaard, Falster er med i projekt bedre kornudbytter. En del af projektet ser på effekten af forskellige behandlinger på tidsel forekomsten i vårbyg. Meget tyder på, at 4 gange stubharvning i efteråret 2011 har haft en særdeles god effekt på tidslerne. I de øvrige parceller, hvor der er forsøgt med forskellige andre strategier herunder 2 gange pløjning med efterfølgende såning af efterafgrøde, ser effekten ud til at være markant mindre. Den største opformering af tidsler er sket i en parcel med tildeling af fjerkrægødning i efteråret. Her er der næsten 50 skud pr. m2  i juli 2012, mens den parcel, der er behandlet 4 gange, kan nøjes med tæthed af tidsler på under 1 skud pr. m2
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil 20457465, Mail: co@okologi.dk

torsdag den 9. august 2012

Lovpligtige, gode efterafgrøder

Hvis man skal have lovpligtige efterafgrøder og ikke har fået etableret noget endnu, kan man nå at så en korsblomstret som f.eks. den olieræddike der ses på billedet.
Hvis man har en mark hvor der er meget næringsstof-overskud er olieræddike meget effektiv.
Lovmæssig frist for såning af korsblomstret efterafgrøde er senest 20. august, hvis man skal noget effekt for pengene skal den sås så tidligt som muligt.
Fotoet her fra Brian Holms mark efter søer med smågrise, er taget 20 september 2011, olieræddiken er sået ca. 10 august.

Carsten Markussen 
30 62 72 15
cma@okologi.dk


70 kg N for 900 kr.

Det er nu grøngødning som vintervikke, fodervikke, rødkløver m.fl. skal sås for at samle kvælstof til næste års afgrøde. Har du en mark, hvor du kan så vikke inden d. 15. august er der chance for at afgrøden kan samle 50-70 kg N pr. ha. til næste afgrøde. 40 kg fodervikke + 40 kg vinterrug + såning koster rundt regnet 900 kr og kan give op til 10 hkg pr. ha. i merudbytte i vårkorn, hvis det er veletableret og tidligt sået. Med en kornpris på 230 kr. pr. hkg giver det et overskud på 1400 kr. pr. ha. Fodervikke findes pt. som økologisk såsæd.
Michael Tersbøl
Faglig udviklingschef
51532711