torsdag den 9. august 2012

70 kg N for 900 kr.

Det er nu grøngødning som vintervikke, fodervikke, rødkløver m.fl. skal sås for at samle kvælstof til næste års afgrøde. Har du en mark, hvor du kan så vikke inden d. 15. august er der chance for at afgrøden kan samle 50-70 kg N pr. ha. til næste afgrøde. 40 kg fodervikke + 40 kg vinterrug + såning koster rundt regnet 900 kr og kan give op til 10 hkg pr. ha. i merudbytte i vårkorn, hvis det er veletableret og tidligt sået. Med en kornpris på 230 kr. pr. hkg giver det et overskud på 1400 kr. pr. ha. Fodervikke findes pt. som økologisk såsæd.
Michael Tersbøl
Faglig udviklingschef
51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar