fredag den 10. august 2012

Tidsler forsvundet efter 4 gange stubharvning i efteråret

Torben Mathiesen på Jennelgaard, Falster er med i projekt bedre kornudbytter. En del af projektet ser på effekten af forskellige behandlinger på tidsel forekomsten i vårbyg. Meget tyder på, at 4 gange stubharvning i efteråret 2011 har haft en særdeles god effekt på tidslerne. I de øvrige parceller, hvor der er forsøgt med forskellige andre strategier herunder 2 gange pløjning med efterfølgende såning af efterafgrøde, ser effekten ud til at være markant mindre. Den største opformering af tidsler er sket i en parcel med tildeling af fjerkrægødning i efteråret. Her er der næsten 50 skud pr. m2  i juli 2012, mens den parcel, der er behandlet 4 gange, kan nøjes med tæthed af tidsler på under 1 skud pr. m2
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil 20457465, Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar