onsdag den 12. september 2012

Afgræsning af efterafgrøder

I projekt ”Effektive efterafgrøder til afgræsning, kaliumbinding, CO2 binding og kulstofbinding” ser vi frem til afprøvningen af den efterafgrødeblanding der er etableret hos Kim Buus, Vegger. Efterafgrøden består af olieræddike og cikorie samt spildkorn af rug. Afgrøden skal afgræsses sent på efteråret af får. Der planlægges en markvandring sidst i oktober hvor erfaringerne fra projektet fremlægges og hvor der også vises flytbar hegn som er ideelt til hegning af efterafgrøder.

Med venlig hilsen

Bjarne Hansen 
 
mail:  bh@okologi.dk
direkte: 21 15 87 06

Ingen kommentarer:

Send en kommentar