onsdag den 5. september 2012

Glad for efterafgrøder

Pligtige efterafgrøder kan med fordel etableres i en kornmark med forfrugt kløvergræs. Det giver et minimalt tab af næringsstoffer samt en mulighed for at bidrage til udbyttet af grovfoder i marken. Hans Ove Lorenzen, Bolderslev er mælkeproducent og har stor glæde af italiensk rajgræs som efterafgrøde i sædskiftet. I denne mark har han etableres vårbyg til helsæd i foråret med samtidig såning af næsten 30 kg italiensk rajgræs pr. ha (ca. 10 kg/ha mere end konsulenten havde anbefalet). Byggen blev høstet til helsæd den 20. juli og nu er den tætte og kraftige efterafgrøde klar til høst sammen med et lovende 4. slæt. Med lidt held giver italiensk rajgræs endnu et slæt inden vinter. Det betyder, at efterafgrøden efter helsæd kan bidrage med næsten 3000 FE/ha til årets grovfoderproduktion.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar