mandag den 3. september 2012

Høst af lupin/vårhvede/havre

I projekt økologisk mælk uden foderindkøb startede høsten af proteinafgrøderne i fredags hos Henrik Petersen i Ellum ved Løgumkloster. I marken er der sået 50 kg havre (sort Dominik), 50 kg vårhvede (sort: Amaretto) og 100 kg lupin (sort: Iris).  Forfrugten i marken er korn og der er tildelt 10 ton dybstrøelse pr. ha. Gødningen betyder, at andelen af korn i afgrøden er noget større end i en anden mark i projektet, der ikke har fået gødning. Til gengæld er modningen af lupin tidligere og mere ensartet i denne mark fordi sideskudsdannelsen har været mindre.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar