fredag den 5. oktober 2012

Bierne flyver stadig, men…..


Som det ses, er der på solskinsdage stadig liv i bistadet, men vi er ved at nå det tidspunkt på året, hvor bierne bliver i stadet. Når den første snert af frost har været, vil bierne være samlet i deres vinterklynge inde i bistadet.

Her i oktober måned er det tid til den anden behandling mod varroamider for at fastholde en stærk og vital bifamilie til foråret. Der behandles med myresyre som findes naturligt i honning og som må anvendes i økologisk biavl. Senere hen på året skal der behandles en tredje gang.

Bierne er utroligt vigtige for specielt bestøvningen af kløver, da der ellers ikke ville være en fornuftig produktion af frø. Bierne er meget følsomme overfor sprøjtegifte og mange biavlere er derfor glade for de økologiske landmænds marker. Derfor pas på vores bier, da de er med til at hæve udbytterne i marken.

Mads S. Vinther
Planteavlskonsulent

Ingen kommentarer:

Send en kommentar