fredag den 30. november 2012

Besøg af Landbrugskurset

I projektet Landbrugskursus har vi deltidslandmænd med fra tre landsdele og i dag har de været på Agromek på en guidet øko-tur. De blev ligeledes underholdt med et oplæg om hvordan kurset er udviklet og hvad det kan bruges til. Landbrugskurset er en interessant metode til at opkvalificere kompetencer og viden hos økologiske deltidslandmænd, som der er en del af i Danmark. Sven Hermansen og Jens Chr. Skov har ’hjulpet’  kursusdeltagerne igennem Agromek.

 

Med venlig hilsen

Michael Tersbøl 
Faglig udviklingschef  

www.okologi.dk


mail:  mit@okologi.dk
direkte: +45 87 32 27 46
mobil: +45 51 53 27 11

 

Æblemost lokker med superfrisk smag

Vi holder niveauet på en sidste dag på Agromek, hvor vores stand igen i dag bliver godt besøgt, både af familier med små børn, landmænd og repræsentanter fra virksomheder.

Det er også dejligt at kunne tilbyde folk en lille slapper og en kop kaffe ved vores caféborde.

 

Med venlig hilsen

Michael Tersbøl 
Faglig udviklingschef  
Mobil 51532711

torsdag den 29. november 2012

3. dags vinder på Agromek

Så blev vinderen på 3. dagen i konkurrencen om efterafgrøderne udtrukket. Vinderen blev i dag Tine Steensen fra Rødding. Tillykke

Vores nabo på Agromek dyrker og sælger økologisk pil

Vi bor dør om dør med Ny Vrå Bioenergi, der omlagde deres produktion af pilestiklinger til økologisk i juli i år.

Energipil kan kombineres med økologisk produktion, f.eks. har vi i dag fremlagt resultaterne fra vores projekt Farefolde med beplantning af pil. Søer og smågrise nyder at opholde i pilen, og det virker overbevisende i forhold til dyrevelfærd, hvor de f.eks. kan søge skygge under pilen.

 

Michael Tersbøl

 

mobil 51532711

Tryk på Agromek igen i dag

Vi har lidt for travlt til at skrive på bloggen i dag, da der heldigvis hele tiden er interesserede omkring vores stand. Det ser ud til at der er lige så mange mennesker på messen i dag som igår. Folk kommer og spørger om omlægningstjek, så der er stadig interesse for at prøve at snuse til økologien. Det er også dejligt at se vores hjørne blive brugt som økologisk ’træfpunkt’

 

Michael Tersbøl

mobil 51532711

onsdag den 28. november 2012

2. dags vinder er udtrukket

Der er stadig stor interesse omkring konkurrencen om efterafgrøder, og dagens heldige vinder af indkøbsnettet med et udvalg af økologiske varer blev Inge Kristoffersen fra Thisted.

Agromek på fuld tryk

Det strømmer til med gæster på økologiens stand, denne onsdag på Agromek. Samtalen om økologiens resultater og udfordringer er i højsædet. Og især formanden for foreningens planteavlsudvalg ser ud til at nyde besøget. Udfasning af konventionel gødning har fyldt en del og det nye "Gødningskatalog" er blevet godt modtaget. Også produktion af hø har haft interesse, - både teknikken til hø tørrings processen og selve det at lave godt hø i marken.

tirsdag den 27. november 2012

Første dags vinder er udtrukket

På Agromek har der været stor interesse om vores konkurrence ”kender du efterafgrøderne” og ugens  første vinder er udtrukket. Det bliver Sigge Asmussen fra Brædstrup, som har vundet en pose med økologiske lækkerier. Hovedpræmien, som er en I-Pad, bliver udtrukket på fredag.
Udover konkurrrencen har der været stor aktivitet og interesse med mange gæster. Vi har fået en snak med vores kunder og medlemmer, solgt omlægningstjek, fået tilmeldinger til faglig festival og haft 4 indledere med faglige emner på ”Speakers Corner”.
Økologisk Landsforening siger tak for i dag og på gensyn i morgen.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil 201457465, mail: co@okologi.dk

Så er vi igang med Agromek

Martin Beck var Økologisk Landsforenings første mand i Speakers Corner i hal D på Agromek.

Emnet er Next Generation, som er et projekt omkring hvorledes generationsskifte-problematikken i det økologiske landbrug kan imødegås. Udfordringerne er ikke kun at finde næste generation af landmænd, men også i høj grad at tilvejebringe løsningsmodeller til hvorledes det bliver muligt for unge at starte i erhvervet eller overtage en produktion på økologisk og økonomisk bæredygtige vilkår.

Projektet har fokus på iværksætteri, forretningsudvikling, etableringsstøtte, juridisk rådgivning, netværksdannelse, kontaktskabelse, generations-dating mellem nuværende og kommende erhvervsaktive m.m.

For yderligere oplysninger se Økologisk Landsforenings hjemmeside eller kontakt gerne Martin Beck, mab@okologi.dk

torsdag den 22. november 2012

Grøngødning der virker

På billedet ses en dejlig grøngødning på en planteavlsejendom ved Hoven/Tarm. Her er ca. 70 kg N/ha klar til brug for næste afgrøde til foråret. Opskriften er let: Der er sået i foråret lige efter såning af vårbyg og tromling/pakning og det er en blanding af ca 1 kg rødkløver og 5 kg sildig rajgræs pr ha.

Udfordringen er at regulere væksten så kornet ikke overvokses af grøngødningen. Hvis det går galt står skårlæggerne og en mejetærsker med pickup-skærbord klar.

 

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk


 

 

fredag den 16. november 2012

Udbringning af dybstrøelse efter 15. nov. forbudt

Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er det ikke længere tilladt at udbringe fast husdyrgødning fra den 15. november til den 1. februar. Fast gødning omfatter i denne sammenhæng også dybstrøelse. Forbuddet gælder også ensilagesaft og handelsgødning. Ensilagesaft kræver således nu en opbevaringskapacitet på minimum 2,5 måneder. Lukkeperioden kan give problemer med udbringning inden vårsæd på lerjord, da føret ofte ikke er optimalt for udbringning før 15. november. Ligeledes kan det i år give udfordringer med tilstrækkelig møddingplads for ejendomme med ammekvæg. Endelig kan det betyde ekstra håndtering af dybstrøelse, som skal i markstak i stedet for direkte udbringning. Kravene til udbringning af husdyrgødning i februar er også blevet skærpes, fordi det nu ikke længere er tilladt at udbringe på vandmættede, frosne og snedækkede arealer. Det gælder uanset, at der ikke er fare for afstrømning til søer og vandløb ved tøbrud.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

 

 

 

 

torsdag den 15. november 2012

Naturtiltag sat i søen

Hos Ole og Lene Laurberg, Ikke så langt fra Ringe, ligger der en lille ejendom hvor naturtiltag bliver prioriteret meget højt. Der er i april 2012 etableret et ret stort vandhul. Placeringen er oplagt, på et fugtigt areal, hvor der tidligere har været en mose. Der er søgt tilskud og bistand til at gennemføre projektet under ordningen om ”etablering af mindre vårområder” http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/Vandhuller/ Der kan søges ca. 10.000 kr. til denne type et projekt. Et lidt større projekt som dette på ca. 2000 m2 vandspejl, har det kostet i omegnen af 50.000 kr. at etablere. Allerede her den første sommer er der et ynglende hvinandepar, altså en and der ruger i en kasse 5 m oppe i et træ – Det er da fantastisk.
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent mob: 29437550 mail: sh@okologi.dk

søndag den 11. november 2012

Afgræsning af slætarealer

I den sydlige del af landet (Syd og Sønderjylland) er der store arealer, der stadig ikke er taget sidste slæt af. Og de udbytter, det kunne give, vil mangle i stalden. Følgende muligheder for benyttelse af arealet er tilstede:

1.       lade græsset stå vinteren over, især ny udlagte marker er der risiko for at ødelægge

2.       lade kvierne afgræsse de arealer, der kan ”bære” dem

3.       tage slæt,  hvis vejret og jordbunden tillader det – især ældre græsarealer, men undgå lave steder i marken (se billedet)

4.       huske at der helst skal være en periode med ”genvækst” inden frosten sætter ind.

 

Kirstine Lauriden, kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil 20436104  e-mail: kl@okologi.dk

Hvornår gælder reglen om vinterperiode?

Vinterperioden fra den 1. december til den 1. marts, samt vinterlignende vejr

Hvis du har dyr, der går ude i vinterperioden samt i vinterlignende vejr, skal de enten have fri adgang

til stald hele døgnet eller adgang til læskur for beskyttelse mod vejr og vind. Det betyder, at i perioder

med koldt og vådt vejr skal dyrene have mulighed for at holde sig tørre.

Et læskur kan yde tilstrækkelig beskyttelse, når:

Det har overdækning og 3 tætte sider.

Det er stort nok til, at alle dyr kan ligge ned samtidig.

Lejearealet i skuret er trækfrit, tørt og velstrøet.

De græsarealer, som dyrene går på skal være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som der

ikke er trådt op. Dyrene skal have adgang til frisk, frostfrit drikkevand.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil: 20436104  e-mail:   kl@okologi.dk

mandag den 5. november 2012

Penge ind på tirsdag?

Den 4. december er store udbetalingsdag for Enkeltbetaling, og nu stiger spændingen om man er blandt de der er heldige, der får udbetalt i første runde.
NaturErhvervstyrelsen har på deres hjemmeside offentliggjort en liste over årets enkeltbetalingsansøgere. Det fremgår af listen om en ansøgning er klar til udbetaling, eller ikke er klar. Du kan hente en liste over årets enkeltbetalingsansøgningere her.
Selv om der står ”Ikke klar til udbetaling”, kan ansøgningen godt være fejlfri og på vej  igennem sagsbehandling, og nå at blive udbetalt 4 december. Når der står ”klar til udbetaling” er ansøgningen færdigbehandlet til udbetaling, men sagsbehandlingen kan i uheldige tilfælde blive genoptaget, det er derfor ikke sikkert, at en ansøgning kommer med i første udbetalingsrunde, selvom den står på listen i dag.
Listen opdateres ugentligt, næste gang tirsdag 6 november.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
fredag den 2. november 2012

Skal sidste slæt bjerges?Med de store nedbørsmængder kan det være svært at bjerge sidste slæt græs, og måske bør man til trods for det lange græs ikke slætte på marken, når ikke man har kunnet køre indtil nu. Overvejer man at undlade et sidste slæt, så tåler udlægsmarken bedst at være for lang, og kløvergræsmarker i 1. eller 2. brugsår tåler det mindst, og bliver mest angrebet af Fusarium (sneskimmel), der bør ungdyrene afgræsse, hvis de kan. Marker der skal pløjes til foråret kan behandles lidt mere hårdhændet, selvom strukturskader i efteråret følger os til næste vækstsæson.

Christian Petersen, Planteavlskonsulent, cp@okologi.dk