søndag den 11. november 2012

Afgræsning af slætarealer

I den sydlige del af landet (Syd og Sønderjylland) er der store arealer, der stadig ikke er taget sidste slæt af. Og de udbytter, det kunne give, vil mangle i stalden. Følgende muligheder for benyttelse af arealet er tilstede:

1.       lade græsset stå vinteren over, især ny udlagte marker er der risiko for at ødelægge

2.       lade kvierne afgræsse de arealer, der kan ”bære” dem

3.       tage slæt,  hvis vejret og jordbunden tillader det – især ældre græsarealer, men undgå lave steder i marken (se billedet)

4.       huske at der helst skal være en periode med ”genvækst” inden frosten sætter ind.

 

Kirstine Lauriden, kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil 20436104  e-mail: kl@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar