søndag den 11. november 2012

Hvornår gælder reglen om vinterperiode?

Vinterperioden fra den 1. december til den 1. marts, samt vinterlignende vejr

Hvis du har dyr, der går ude i vinterperioden samt i vinterlignende vejr, skal de enten have fri adgang

til stald hele døgnet eller adgang til læskur for beskyttelse mod vejr og vind. Det betyder, at i perioder

med koldt og vådt vejr skal dyrene have mulighed for at holde sig tørre.

Et læskur kan yde tilstrækkelig beskyttelse, når:

Det har overdækning og 3 tætte sider.

Det er stort nok til, at alle dyr kan ligge ned samtidig.

Lejearealet i skuret er trækfrit, tørt og velstrøet.

De græsarealer, som dyrene går på skal være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som der

ikke er trådt op. Dyrene skal have adgang til frisk, frostfrit drikkevand.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. agro.

Mobil: 20436104  e-mail:   kl@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar