fredag den 16. november 2012

Udbringning af dybstrøelse efter 15. nov. forbudt

Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er det ikke længere tilladt at udbringe fast husdyrgødning fra den 15. november til den 1. februar. Fast gødning omfatter i denne sammenhæng også dybstrøelse. Forbuddet gælder også ensilagesaft og handelsgødning. Ensilagesaft kræver således nu en opbevaringskapacitet på minimum 2,5 måneder. Lukkeperioden kan give problemer med udbringning inden vårsæd på lerjord, da føret ofte ikke er optimalt for udbringning før 15. november. Ligeledes kan det i år give udfordringer med tilstrækkelig møddingplads for ejendomme med ammekvæg. Endelig kan det betyde ekstra håndtering af dybstrøelse, som skal i markstak i stedet for direkte udbringning. Kravene til udbringning af husdyrgødning i februar er også blevet skærpes, fordi det nu ikke længere er tilladt at udbringe på vandmættede, frosne og snedækkede arealer. Det gælder uanset, at der ikke er fare for afstrømning til søer og vandløb ved tøbrud.

Claus Østergaard, Planteavlskonsulent

Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

 

 

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar