tirsdag den 18. december 2012

Får kan få lov til at gå ude hele året under visse forudsætninger

På Fødevarestyrelsens hjemmeside står den nye udtalelse om mulighederne for, at får kan gå ude hele året og under hvilke betingelser dette kan foregå. Den kan findes ved at søge på nedenævnte:
Fællesudtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr
Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fællesudtalelse af 8. november 2012
 
 
Med venlig hilsen

Bjarne Hansen 
Økologikonsulent  

 
  

Silkeborgvej 260 - 8230 Åbyhøj
tlf: 8732 2700 - www.okologi.dk

mail:  bh@okologi.dk
direkte: 21 15 87 06
 

torsdag den 13. december 2012

Faglig festival i VingstedDet er gang i Faglig Festival på Vingsted Konferencecenter. 20 oplæg fra Fagligt team præsenteres i dag og dertil kommer 15 poster-stationer, hvor projektlederen for hvert projekt vil fortælle om resultaterne i et mindre forum. Der er 10 minutter til at få et indtryk af emnet ved hver poster, og så kan man til sidst komme tilbage og få uddybning og diskussion. De faglige projekter i Økologisk Landsforening giver mange spændende resultater, men det springende punkt er hvordan man får brugt resultaterne i praksis. Derfor er poster-sessionen vigtig, fordi der her er mere plads til at drøfte hvordan vi bruger den nye viden i praksis.
For dem der ikke nåede at komme med på Faglig Festival er der mulighed for at læse om projekterne og se oplæggene, når de i den kommende tid bliver lagt på vores projektsider:
http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-landbrug-projektoversigt.aspx

Michael Tersbøl
51532711

tirsdag den 11. december 2012

Teknologistøtte til Økologer

Foto: kamerastyret radrenser, Ivan Tylak

Ordningen der skal hjælpe økologerne med at udvide det økologiske areal og øge produktionen indenfor svin, kvæg, frugt og grønt, planteavl samt æg og fjerkræ, er netop åbnet for nye ansøgninger. Det vil sige at stort set alle økologer, der går med tanker om at investere i ny teknologi inden for de næste to år, bør interessere sig for denne mulighed.

Økologisk Landsforening har på linie med en række organisationer givet indspil til forbedringer af ordningen der så dagens lys sidste år. Dengang var der mange gode projekter er ikke blev søgt fordi den samlede investering skulle være på mere end 300.000 kr. I den aktuelle runde er vores indstilling fulgt og minimumskravet er sænket til kr. 100.000, hvor der så kan søges op til 40 % i tilskud til den samlede investering.

Der er udarbejdet en specifik liste med teknologier der kan søges til. Fælles for teknologierne er at de skal forbedre produkterne, miljøet, økonomien, tidsforbruget osv., så meget som muligt. I ordningen er der valgt en prioritering, hvor listen med navngivne teknologier er den vigtigste, dernæst potentialet for omlægning, relevans for økologien og som den fjerde prioritet, bedriftens størrelse.

Spredningen af teknologier er stor. Asfalterede drivveje og GPS-styrede lugerobotter er to yderpunkter hvad kompleksitet angår. Derimellem er der mange spændene metoder, store og små investeringer der kan være af interesse på de fleste økologiske ejendomme. Ansøgningsfristen er 31. januar 2013.

Link til teknologilisten

Else Torp, Økologisk Landsforenings projektservice, udarbejder ansøgninger i samarbejde med Fagligt Teams konsulenter. Ring eller skriv og få lavet en aftale etc@okologi.dk

Sven Hermansen, Fagligt Team. Mail: sh@okologi.dk Mob: 29437550

tirsdag den 4. december 2012

And the winner is.....Idet vi takker for alle de mange besøg på vores stand på årets Agromek, vil vi også offentliggøre den sidste dagsvinder samt vinderen af hovedpræmien - en IPAD 2.

Alin Christian fra Hedensted blev den helidige vinder af det sidste net med lækre økologiske varer, mens Flemming Graversen fra Randers kunne løbe af med hovedpræmien. Vi siger tillykke til alle vinderne, og håber at det vil bringe glæde her i den søde juletid.

Alle vinderne havde svaret rigtigt på vores spørgsmål om efterafgrøder – se de rigtige svar på billedet.


mandag den 3. december 2012

Ekstruder gør enggræs brugbart i biogasanlægget

På forsøgsbiogasanlægget på Foulum har man fået ekstruderen til at køre ganske fornuftigt, så den nu forbehandler biomasse som enggræs, ensilage, dybstrøelse og halm inden det kommer ind i selve forgæringstanken. Bare det at få det ført ind i tanken har hidtil været en uoverstigelig udfordring. Men nu kører det næsten smurt og det tørstofrige materialer integrerer sig fint med kvæggyllen som pumpes ind i tanken. Den mekaniske behandling i ekstruderen er så voldsom, at materialet ændrer karakter og ikke længere danner så massivt et flydelag som tidligere, og ampere-forbruget på omrøreren stiger ikke af, at tørstofindholdet stiger i tanken. På filmen ses hvordan ekstruderen spytter materialet ud på transportbåndet efter at det er blevet behandlet. På billedet ses, hvordan materialet ser ud efter behandlingen.
På fredag d. 7.12. er der en temadag på dels Foulums anlæg og dernæst på Agro Business Park om ekstruderen og hvad udstyret kan bidrage med. Læs mere om arrangementet på ØL's kalender på hjemmesiden.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711